Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyABC GRAFIKI
Adresat: Nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:

Treści programowe:

  • słów kilka o grafice
  • podstawy warsztatu graficznego
  • łączenie technik graficznych
  • działania praktyczne obejmujące projektowanie z umiejętnością  syntezy i skrótowego myślenia

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 50/80 zł
Prowadzący: Marlena Czajkowska
Przedmiot: plastyka
Miejsce:
Termin realizacji: kwiecień/maj 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.