Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPLASTYKA A EDUKACJA GLOBALNA
Adresat: Nauczyciele plastyki wszystkich typów szkół, wychowawcy i opiekunowie placówek oświatowych, inni zainteresowani
Treści programowe:

Treści programowe:


  •  realizacja treści z edukacji globalnej
  •  lokalnie czy globalnie?
  •  drugie życie śmieci. Stare nowe
  •  inspiracje artystyczne: design i sztuka użytkowa

Opis formy doskonalenia:

  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 4 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 6
Odpłatność: bezpłatnie
Prowadzący: Bożena Prachnio
Przedmiot: plastyka
Miejsce:
Termin realizacji:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.