Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyZAJĘCIA RELAKSACYJNE JAKO FORMA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W INTERNATACH
Adresat: Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie świetlic w internacie
Treści programowe:

Treści programowe:

  • Organizacja zajęć pozalekcyjnych w internacie.
  • Poszerzanie wiedzy, poznanie ciekawych techniki i metod pracy.
  •   Nauka relaksu i autogenii.
  • Ćwiczenia i techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 40/60 zł
Prowadzący: Monika Szustkowska
Przedmiot: opieka i wychowanie
Miejsce:
Termin realizacji: luty/marzec 2020r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.