Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyETYKIETA NAUCZYCIELA – ZASADY BUDOWANIA PROFESJONALNEGO WIZERUNKU
Adresat: Rady pedagogiczne/nauczyciele zainteresowani poszerzeniem kompetencji wychowawczych z zakresu savoir-vivre
Treści programowe:
  • dress code
  • zasady przedstawiania się
  • budowanie autorytetu
  • rola plotki w budowaniu autorytetu
  • zasady obowiązujące w relacjach poziomych, z przełożonymi, z wychowankami, z rodzicami
  • kiedy można łamać zasady dobrego wychowania

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 40/60 zł
Prowadzący: Irena Groblewska-Andrzejewska- specjalista PR zewnętrznego i wewnętrznego; strateg i praktyk w dziedzinie marketingu i promocji
Przedmiot: inne
Miejsce:
Termin realizacji: listopad 2019 r./maj 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.