Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyABC LEKKOATLETYKI
Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Treści programowe:
  • metodyka nauczania podstawowych umiejętności technicznych
  • dobór obciążeń w czasie lekcji
  • dobre praktyki w nauczaniu lekkoatletyki

Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Prowadzący: Mariusz Berczyński
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Miejsce:
Termin realizacji: kwiecień 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.