Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ZAJĘCIACH DORADZTWA ZAWODOWEGO
Adresat: Doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Treści programowe:
  • twórcze techniki pracy doradczej
  • metody i techniki pobudzania myślenia kreatywnego i poszukiwania rozwiązań

Opis formy doskonalenia:
  • 2 godziny zajęć stacjonarnych
  • 18 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Prowadzący: Joanna Matysek
Przedmiot: doradztwo zawodowe
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6
Termin realizacji: 28 kwietnia 2020 r. godz. 16.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.