Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyWYKORZYSTANIE FORM PLASTYCZNYCH W PRZEKAZYWANIU TREŚCI RELIGIJNYCH
Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • przestrzeganiu podstawowych zasad prawa autorskiego
  • zmienność sztuki na przestrzeni wieków i jej powiązanie z religią i cywilizacją.
  • metodyka zastosowania form plastycznych na katechezie (również integracyjnej i specjalnej)
  • platforma edukacyjna jako narzędzie pracy z uczniem i miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli

Opis formy doskonalenia:
  • 8 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 7 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Prowadzący: Ewa Komorowska
Przedmiot: religia
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6
Termin realizacji: 16.01.2020r
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.