Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:

MS Word

 • elementy ekranu programu MS Word
 • tworzenie dokumentu
 • formatowanie tekstu
 • punktowanie i numerowanie tekstu
 • podstawowe operacje blokowe
 • prezentowanie danych w tabelach i kolumnach
 • praca z grafiką
 • omówienie nagłówka i stopki dokumentu.
 • korespondencja seryjna
 • sprawdzanie poprawności tekstu
 • znajdź/zamień – wykorzystanie w bieżącej pracy
 • zapisywanie dokumentów

MS Excel

 • elementy ekranu programu MS Excel
 • tworzenie dokumentu
 • formatowanie arkusza
 • formuły podstawowe i zaawansowane
 • sortowanie danych
 • wydruk – ustawienia dodatkowe
 • filtrowanie danych za pomocą autofiltra, blokowanie komórek/arkuszy

MS Power Point

 • elementy ekranu programu MS PowerPoint
 • tworzenie prezentacji
 • teksty i ilustracje, autokształty, grafika, animacje
 • przygotowanie pokazu slajdów
 • uruchamianie i drukowanie prezentacji

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 100/130
Prowadzący: Dariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka
Miejsce:
Termin realizacji: luty 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.