Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyEKSPERYMENTUJ Z DZIECKIEM – 30 NIESAMOWITYCH EKSPERYMENTÓW DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • złote zasady młodego odkrywcy
  • projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń
  • planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Prowadzący: Agnieszka Sempruch
Przedmiot: przyroda/biologia
Miejsce:
Termin realizacji: maj 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.