Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKILKA DRÓG DO EFEKTYWNEGO NAUCZANIA
Adresat: Nauczyciele matematyki ze stażem 0-5 lat oraz inni zainteresowani
Treści programowe:
  • budowanie pozytywnej samooceny ucznia i sposoby motywowania go do uczenia się
  • metody, techniki i formy pracy wspomagające proces uczenia się wszystkich uczniów
  • świadome planowanie lekcji drogą do efektywnego nauczania
  • rola oceniania i miejsce informacji zwrotnej w procesie nauczania

Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Prowadzący: Dorota Saj
Przedmiot: matematyka
Miejsce:
Termin realizacji: kwiecień 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.