Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH NA LEKCJACH HISTORII
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.
Treści programowe:
  • kompetencje społeczne i obywatelskie w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
  • kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – dobre praktyki edukacyjne
  • metody, techniki oraz materiały dydaktyczne sprzyjające kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich
  • konstruowanie zadań dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Prowadzący: Anita Woźnica
Przedmiot: historia/WOS
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Termin realizacji: 24 stycznia 2020 r. godz. 14.00, 25 stycznia 2020 r. godz. 10.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.