Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMETODYCZNY WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
Adresat: Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • przegląd metod i form pracy z uczniami
  • portale z zasobami i pomysłami do wykorzystania w pracy pedagogicznej
  • przykłady dobrych praktyk

Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Prowadzący: Danuta Tatarczak
Przedmiot: biblioteka
Miejsce: SP Nr 8 Siedlce , ul. Pescantiny 2 (biblioteka szkolna)
Termin realizacji: 24 marca 2020 r. godz. 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.