Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Oferta

scdidn_oferta_2018.pdf - pobierz naszą ofertę 2018 w postaci pliku pdf

Wyszukiwarka (79)

Wybierz kategorię form doskonalenia :
Doradca metodyczny :
Wynik wyszukiwania 79 pozycje.


Temat warsztatu Przedmiot Kierownik
Z DOŚWIADCZEŃ I PASJI NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA - FORMY TEATRALNE DO WYKORZYSTANIA W PRACY Z DZIEĆMI I WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
WIELOKIERUNKOWA PERCEPCJA MUZYKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
KODOWANIE BEZ KOMPUTERA wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
KLANZOWE HITY wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
SELEKCJA I SKONTRUM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
DZIAŁANIA BIBLIOTEKI W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
AKTYWNE I TWÓRCZE LEKCJE Z TIK NA LEKCJACH PRZYRODY I BIOLOGII biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
NA STYKU KULTUR – PRZEMYŚL I POGÓRZE PRZEMYSKIE TRZYDNIOWE WARSZTATY TERENOW biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
PROJEKT EDUKACYJNY W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH. biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
Z POMOCĄ UCZNIOWI chemia/fizyka Grażyna   Barcińska
UCZEŃ Z AUTYZMEM NA LEKCJI CHEMII I FIZYKI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ chemia/fizyka Grażyna   Barcińska
DZIAŁANIE, DOŚWIADCZANIE, EKSPLOROWANIE, CZYLI EFEKTYWNE WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
BAŚNIOWE OPOWIEŚCI  W EDUKACJI , CZYLI JAK MOŻNA BAWIĆ SIĘ SŁOWEM I WYOBRAŹNIĄ? edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
JAK UCZYĆ ORTOGRAFII? SŁUCHAM, PRZEŻYWAM, ODKRYWAM, TWORZĘ, DZIAŁAM, CZYLI… Z ORTOGRAFIĄ W TEATRZE” edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
KONSTRUOWANIE I EWALUACJA INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
ROZWIJANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNO - SPOŁECZNYCH edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
METODA MONTESSORI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI, MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH geografia Marta   Lipińska
SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWA NOWOCZENSEJ LEKCJI GEOGRAFII geografia Marta   Lipińska
MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH geografia Marta   Lipińska
RAJZUJEMY PO KUJAWACH I PRZY KUJAWACH geografia Marta   Lipińska
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
KONFERENCJA KREATYWNOŚĆ I WARTOŚCI W EDUKACJI historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
PRACA Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ informatyka/technika Dariusz   Kozioł
ZASTOSOWANIE ROBOTÓW W EDUKACJI, WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW ROBOTYKI W PROGRAMOWANIU informatyka/technika Dariusz   Kozioł
PROGRAMOWANIE WIZUALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ informatyka/technika Dariusz   Kozioł
WIRTUALNE KLASY – PLATFORMY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW informatyka/technika Dariusz   Kozioł
OFFICE 365 DLA SZKÓŁ informatyka/technika Dariusz   Kozioł
KURS W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ NAUKI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO język angielski Jolanta   Król
KURS W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 język angielski Jolanta   Król
KULTURÓWKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ język angielski Jolanta   Król
ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH - WORKING WITH VARIETY OF SCRIP FORMATS - PRACA Z RÓŻNYMI TYPAMI TEKSTÓW. język angielski Jolanta   Król
KURS W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO język angielski Jolanta   Król
JAK BUDOWAĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH? język niemiecki Agata   Bryłka
INSPIRACJE I KREATYWNOŚĆ W EDUKACJI język polski Małgorzata Alicja   Połeć
KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI. JAK JE REALIZOWAĆ W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO? język polski Małgorzata Alicja   Połeć
METODYKA KSZTAŁCENIA LITERACKIEGO, KULTUROWEGO I JĘZYKOWEGO W KONTEKŚCIE ELEMENTÓW RETORYKI język polski Małgorzata Alicja   Połeć
SZKOLNICTWO ZAWODOWE - NOWE RZEPISY PRAWA od 1 września 2019 r.” konsultant Joanna   Matysek
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI konsultant Joanna   Matysek
KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. konsultant Joanna   Matysek
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, STOPIEŃ I konsultant Joanna   Matysek
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ konsultant Joanna   Matysek
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY konsultant Joanna   Matysek
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z konsultant Joanna   Matysek
DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE konsultant Joanna   Matysek
DIAGNOSTYKA W DORADZTWIE ZAWODOWYM konsultant Joanna   Matysek
GRY I ZABAWY W DORADZTWIE ZAWODOWYM konsultant Joanna   Matysek
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień II konsultant Joanna   Matysek
PRAWO W PRACY NAUCZYCIELA konsultant Joanna   Matysek
PIERWSZA POMOC konsultant Joanna   Matysek
KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI konsultant Joanna   Matysek
JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY? matematyka Dorota   Saj
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM. matematyka Dorota   Saj
WARSZTAT METODYCZNY NAUCZYCIELA MUZYKI muzyka Dariusz   Różański
FORMY EKSPRESJI MUZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ muzyka Dariusz   Różański
CAŁY JESTEM INSTRUMENTEM - EMISJA GŁOSU NA LEKCJACH MUZYKI I ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH muzyka Dariusz   Różański
NITKĄ MALOWANE. Motywy patriotyczne plastyka Bożena   Prachnio
ŚWIĘTA W ZIMOWEJ AURZE - PRZYKŁADY FORM PLASTYCZNYCH W PRACY Z PRZEDSZKOLAKIEM plastyka Bożena   Prachnio
PLASTYKA A EDUKACJA GLOBALNA plastyka Bożena   Prachnio
ABC MALARSTWA plastyka Bożena   Prachnio
AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA W REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BRANŻY MECHANICZNEJ przedmioty zawodowe Małgorzata   Witkowska - Michalak
NAUCZANIE PRZEDMIOTU: KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ORGANIZACJA MAŁYCH ZESPOŁÓW przedmioty zawodowe Małgorzata   Witkowska - Michalak
GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE NA KATECHEZIE religia Ewa   Komorowska
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI. religia Ewa   Komorowska
INSPIRACJE UCZNIA INSPIRACJĄ NAUCZYCIELA religia Ewa   Komorowska
EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH religia Ewa   Komorowska
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
LOGORYTMIKA - warsztaty dla logopedów szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
ROZBUDZANIE WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI PRZEZ SZTUKĘ szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
PODSTAWY PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRACY Z UCZNIAMI szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
ABC PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
PIŁKA RĘCZNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
WYCHOWANIE FIZYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
JAK KSZTAŁTOWAĆ CECHY MOTORYCZNE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński