Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Oferta

scdidn_oferta_2017.pdf - pobierz naszą ofertę 2017 w postaci pliku pdf

Wyszukiwarka (105)

Wybierz kategorię form doskonalenia :
Doradca metodyczny :
Wynik wyszukiwania 105 pozycje.


Temat warsztatu Przedmiot Kierownik
MATEMATYKA I NIE TYLKO W PEDAGOGICE MARII MONTESSORI wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
Z DOŚWIADCZEŃ I PASJI NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA - FORMY TEATRALNE DO WYKORZYSTANIA W PRACY Z DZIEĆMI I WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
PIK CZYLI PIĘKNIE I KOLOROWO. KONKURSY I ZABAWY NA IMPREZY I BALE wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
WIELOKIERUNKOWA PERCEPCJA MUZYKI Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU EDUKACJA PRZEZ RUCH AUTORSTWA DOROTY DZIAMSKIEJ wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
PERCEPCJA WZROKOWA I SŁUCHOWA KLUCZEM DO SUKCESU DZIECKA/UCZNIA - WARSZTAT 2-CZĘŚCIOWY wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
WSPIERANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WDRAŻANIE METOD I FORM PRACY WYZWALAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ DZIECKA I WPŁYWAJĄCYCH NA JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
UCZYĆ SKUTECZNIEJ biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
PROMOCJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
SKONTRUM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
PRAWO AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
MOTYWOWANIE I AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
Kurs doskonalący: ROŚLINY NASZEGO OTOCZENIA – ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM KLUCZA BIOLOGICZNEGO biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, JAKO JĘZYK NAUCZANIA biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
ZASTOSOWANIE TIK W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I MATEMATYKI biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
TYPOWE DOŚWIADCZENIA Z CHEMII I FIZYKI - NIEKONWENCJONALNY WYMIAR EKSPERYMENTÓW. Zajęcia prowadzone we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach chemia/fizyka Grażyna   Barcińska
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJACH CHEMII I FIZYKI chemia/fizyka Grażyna   Barcińska
WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
JAK EFEKTYWNIE WDRAŻAĆ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ? edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
JAK MOTYWOWAĆ RODZICÓW DO EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY? edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
JAK UCZYĆ CIEKAWIE I EFEKTYWNIE? edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
MUZYCZNE FORMY EKSPRESJI W EDUKACJI edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE I ODPRĘŻAJĄCE W EDUKACJI I TERAPII edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE – DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
TERAPIE GRUPOWE DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - ASD edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
ARTETERAPIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI, MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH geografia Marta   Lipińska
MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH geografia Marta   Lipińska
WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA – DLACZEGO NIE? geografia Marta   Lipińska
RAJZUJEMY PO KUJAWACH I PRZY KUJAWACH geografia Marta   Lipińska
LEKCJE Z PLECAKIEM - CZYLI JAK PROWADZIĆ ATRAKCYJNE ZAJĘCIA TERENOWE geografia Marta   Lipińska
JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ UCZNIÓW? TEORIA I PRAKTYKA EDUKACYJNA historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
KSZTAŁTOWANIE I SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI ZŁOŻONYCH NA LEKCJACH HISTORII I WOS-U historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
WYKORZYSTYWANIE MATRIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH NA LEKCJACH HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJACH HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
TWORZENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH informatyka/technika Dariusz   Kozioł
PODSTAWY PROGRAMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM GRY SCOTTIEGO! ORAZ PROGRAMU SCRATCH informatyka/technika Dariusz   Kozioł
OFFICE 365 DLA SZKÓŁ informatyka/technika Dariusz   Kozioł
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ informatyka/technika Dariusz   Kozioł
KURS W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 język angielski Jolanta   Król
WCZESNOSZKOLNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO język angielski Jolanta   Król
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY język angielski Jolanta   Król
KRAJE ANGLOJĘZYCZNE – WIELKA BRYTANIA, AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA I STANY ZJEDNOCZONE – KULTURA HISTORIA I OBYCZAJE CZYLI ‘KULTURÓWKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ’ język angielski Jolanta   Król
KURS W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO język angielski Jolanta   Król
ROZWÓJ KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ W JĘZYKU OBCYM - SYSTEMATYCZNE PISANIE język niemiecki Agata   Bryłka
JAK BUDOWAĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH? język niemiecki Agata   Bryłka
JAK BUDOWAĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH? język niemiecki Agata   Bryłka
KSZTAŁCENIE LITERACKIE, KULTUROWE I JĘZYKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ język polski Małgorzata Alicja   Połeć
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE NAUCZYCIELA W BUDOWANIU RELACJI język polski Małgorzata Alicja   Połeć
PLANOWANIE KIERUNKOWE I METODYCZNE W PRACY NAUCZYCIELA POLONISTY język polski Małgorzata Alicja   Połeć
SZTUKA MOTYWACJI. TEORIA I PRAKTYKA EDUKACYJNA język polski Małgorzata Alicja   Połeć
NAUKA – OBOWIĄZEK? NAUKA –PRZYJEMNOŚĆ! NOWE POMYSŁY NA CIEKAWE LEKCJE JĘZYKA ROSYJSKIEGO język rosyjski Ewa   Jagiełło
PRACA ZE SMARTFONEM I TABLETEM NA LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO język rosyjski Ewa   Jagiełło
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z konsultant Joanna   Matysek
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI konsultant Joanna   Matysek
KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. konsultant Joanna   Matysek
DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ konsultant Joanna   Matysek
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, STOPIEŃ I konsultant Joanna   Matysek
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ konsultant Joanna   Matysek
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY konsultant Joanna   Matysek
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień II konsultant Joanna   Matysek
SAMOWIEDZA W DORADZTWIE ZAWODOWYM konsultant Joanna   Matysek
PRAWO W PRACY NAUCZYCIELA konsultant Joanna   Matysek
STUDIUM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI PERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH konsultant Joanna   Matysek
PIERWSZA POMOC konsultant Joanna   Matysek
CAŁY JESTEM INSTRUMENTEM - EMISJA GŁOSU NA LEKCJACH MUZYKI I ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH muzyka Dariusz   Różański
FORMY EKSPRESJI MUZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ muzyka Dariusz   Różański
PRACA METODĄ PROJEKTU plastyka Bożena   Prachnio
DOSKONALENIE WARSZTATU NAUCZYCIELA PLASTYKI plastyka Bożena   Prachnio
NOWATORSKIE TECHNIKI PLASTYCZNE W PRACY Z DZIECKIEM MŁODSZYM I NIE TYLKO plastyka Bożena   Prachnio
EKO – SZTUKA NA ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH plastyka Bożena   Prachnio
TAJEMNICE KREATYWNOŚCI plastyka Bożena   Prachnio
PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO przedmioty zawodowe Małgorzata   Witkowska - Michalak
ABC METODYKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH przedmioty zawodowe Małgorzata   Witkowska - Michalak
CZY RADZĘ SOBIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH? przedmioty zawodowe Małgorzata   Witkowska - Michalak
MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZAWODACH przedmioty zawodowe Małgorzata   Witkowska - Michalak
JAK DOBRZE OPRACOWAĆ PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY W OPARCIU O PRZEPROWADZONĄ DIAGNOZĘ religia Ewa   Komorowska
GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE NA KATECHEZIE religia Ewa   Komorowska
KONSTRUOWANIE ZADAŃ SPRAWDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA KATECHIZOWANYCH religia Ewa   Komorowska
FIKCJA A RZECZYWISTOŚĆ W ŚWIADOMOŚCI DZIECKA: DLACZEGO DZIECI WIERZĄ W TO, CO WIDZĄ I SŁYSZĄ? JAK ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA? religia Ewa   Komorowska
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI A PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY W SZKOLE – DOSTOSOWANIE DO ZMIAN PROGRAMOWYCH religia Ewa   Komorowska
URWIS CZY ŚWIĘTY? KREATYWNOŚĆ NA KATECHEZIE religia Ewa   Komorowska
LEKCJA Z POMYSŁEM religia Ewa   Komorowska
EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH religia Ewa   Komorowska
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE, ASYSTENT NAUCZYCIELA – EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
COACHING OŚWIATOWY szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
DRAMA W PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
PODSTAWY PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRACY Z UCZNIAMI szkolnictwo specjalne Edyta   Biernacka
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE, ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
GIMNASTYK AKOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
GIMNASTYKA SPOSOBEM NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
METODYKA NAUCZANIA UNIHOKEJA wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński