Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Oferta

scdidn_oferta_2019.pdf - pobierz naszą ofertę 2019 w postaci pliku pdf

Wyszukiwarka (87)

Wybierz kategorię form doskonalenia :
Przedmiot :
Wynik wyszukiwania 87 pozycje.


Temat warsztatu Przedmiot Kierownik
AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO - RUCHOWA NA PODSTAWIE METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
KODOWANIE BEZ KOMPUTERA wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
BUM BUM RURKI – „RUROWA PETARDA” wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA CZ. I WIOSNA – LATO wychowanie przedszkolne Józefa   Jóźwik
PRAWO AUTORSKIE W PRACY NAUCZYCIELA biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
METODYCZNY WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA biblioteki szkolne Danuta   Tatarczak
NA STYKU KULTUR – PRZEMYŚL I POGÓRZE PRZEMYSKIE TRZYDNIOWE WARSZTATY TERENOW biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
GAMIFIKACJA (GRYWALIZACJA) W EDUKACJI biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
NAUCZANIE PRZEZ EKSPERYMENTOWANIE – METODA EKSPERYMENTU W NAUCZANIU biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
EKSPERYMENTUJ Z DZIECKIEM – 30 NIESAMOWITYCH EKSPERYMENTÓW DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW biologia/przyroda Agnieszka   Sempruch
MYŚLENIE WIZUALNE W CHEMII I FIZYCE chemia Iwona   Kiersztyn
MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI chemia Iwona   Kiersztyn
GRY DYDAKTYCZNE I ZABAWY EDUKACYJNE W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
JAK UCZYĆ ORTOGRAFII? SŁUCHAM, PRZEŻYWAM, ODKRYWAM, TWORZĘ, DZIAŁAM, CZYLI… Z ORTOGRAFIĄ W TEATRZE” edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
JAK KSZTAŁCIĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta   Lebuda
KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH geografia Marta   Lipińska
PROJEKT EDUKACYJNY NA LEKCJACH GEOGRAFII SPOSOBEM NA ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW geografia Marta   Lipińska
SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWA NOWOCZESNEJ LEKCJI GEOGRAFII geografia Marta   Lipińska
MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH geografia Marta   Lipińska
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORII W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH NA LEKCJACH HISTORII historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W NAUCZANIU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE historia i wiedza o społeczeństwie Anita   Woźnica
PROGRAMOWANIE WIZUALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ informatyka Dariusz   Kozioł
MS OFFICE 365 DLA SZKÓŁ - WPROWADZENIE (POCZTA OUTLOOK, DYSK ONEDRIVE, PAKIET BIUROWY ONLINE) informatyka Dariusz   Kozioł
PAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA informatyka Dariusz   Kozioł
MS OFFICE 365 DLA SZKÓŁ – WSPÓŁPRACA W CHMURZE (TEAMS I ONENOTE) informatyka Dariusz   Kozioł
KURS W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 język angielski Jolanta   Król
KULTURÓWKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ język angielski Jolanta   Król
AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA W REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH język niemiecki Małgorzata   Szymaniuk-Kruk
JAK BUDOWAĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH? język niemiecki Małgorzata   Szymaniuk-Kruk
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA JĘZYKA POLSKIEGO. FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ język polski Małgorzata Alicja   Połeć
KREATYWNE LEKCJE, LEKCJE KREATYWNOŚCI język polski Małgorzata Alicja   Połeć
UCZNIOWIE ZDOLNI I Z TRUDNOŚCIAMI. SPOSOBY WSPOMAGANIA ICH W ROZWOJU język polski Małgorzata Alicja   Połeć
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień I konsultant Joanna   Matysek
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA konsultant Joanna   Matysek
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI konsultant Joanna   Matysek
KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. konsultant Joanna   Matysek
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ konsultant Joanna   Matysek
Konferencja ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW konsultant Joanna   Matysek
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY konsultant Joanna   Matysek
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z konsultant Joanna   Matysek
GRY I ZABAWY W DORADZTWIE ZAWODOWYM konsultant Joanna   Matysek
ROZBUDZANIE WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI PRZEZ SZTUKĘ konsultant Joanna   Matysek
MAPA KARIER - NOWOCZESNE NARZĘDZIE DORADZTWA ZAWODOWEGO konsultant Joanna   Matysek
PIERWSZA POMOC konsultant Joanna   Matysek
OPRACOWANIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU konsultant Joanna   Matysek
OPRACOWANIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO konsultant Joanna   Matysek
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W SIECI konsultant Joanna   Matysek
ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ZAJĘCIACH DORADZTWA ZAWODOWEGO konsultant Joanna   Matysek
TRENING UWAŻNOŚCI MINDFULNESS konsultant Joanna   Matysek
JAK SOBIE RADZIĆ Z WYPALENIEM ZAWODOWYM? konsultant Joanna   Matysek
INTELIGENCJA EMOCJONALNA. RELACJA UCZEŃ-RODZIC-NAUCZYCIEL konsultant Joanna   Matysek
MEDIACJE – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE konsultant Joanna   Matysek
ETYKIETA NAUCZYCIELA – ZASADY BUDOWANIA PROFESJONALNEGO WIZERUNKU konsultant Joanna   Matysek
DOBRY FILM WYKONANY KOMÓRKĄ – JAK UŻYWAĆ KAMERY FILMOWEJ W TELEFONIE konsultant Joanna   Matysek
SZACHY konsultant Joanna   Matysek
ABY NAUCZYĆ STASIA TERENOZNAWSTWA MUSZĘ ZNAĆ TERENOZNAWSTWO I LUBIĆ STASIA - JA JAKO DOBRY DOROSŁY W RELACJI Z DZIECKIEM W RELACJI Z SAMYM SOBĄ konsultant Joanna   Matysek
CZEGO NAUCZYŁY MNIE DZIECI - SPOTKANIE Z WEWNĘTRZNYM DZIECKIEM I Z DZIEĆMI, KTÓRE WSPIERAM konsultant Joanna   Matysek
WPROWADZENIE KRĘGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA GODZINIE WYCHOWAWCZEJ - JAK USŁYSZEĆ W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ WSZYSTKIE GŁOSY, POTRZEBY, EMOCJE konsultant Joanna   Matysek
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień II konsultant Joanna   Matysek
konferencja WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI konsultant Joanna   Matysek
DECOUPAGE- TWÓRCZOŚĆ KREATYWNA NA ZAJĘCIACH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ kształcenie specjalne Szustkowska   Monika
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE JAKO FORMA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W INTERNATACH kształcenie specjalne Szustkowska   Monika
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM. matematyka Dorota   Saj
PROJEKT EDUKACYJNY INACZEJ matematyka Dorota   Saj
KILKA DRÓG DO EFEKTYWNEGO NAUCZANIA matematyka Dorota   Saj
TERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE MATEMATYKI matematyka Dorota   Saj
UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI ARYTMETYCZNYMI - PRAKTYCZNE METODY PRACY DYDAKTYCZNEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI matematyka Dorota   Saj
MATEMATYKA BEZ FORMUŁ Z NIESPODZIANKĄ, METODA PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI matematyka Dorota   Saj
FORMY EKSPRESJI MUZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ muzyka Dariusz   Różański
CAŁY JESTEM INSTRUMENTEM - EMISJA GŁOSU NA LEKCJACH MUZYKI I ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH muzyka Dariusz   Różański
SKARBY MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE - REMBRANDT plastyka Agnieszka   Bączyk
PLASTYKA A EDUKACJA GLOBALNA plastyka Agnieszka   Bączyk
DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE Z WYKORZYSTANIEM SZYDEŁKOWANIA TECHNIKĄ FILET plastyka Agnieszka   Bączyk
WIELKANOC ARTYSTYCZNIE I KREATYWNIE plastyka Agnieszka   Bączyk
ABC GRAFIKI plastyka Agnieszka   Bączyk
WYKORZYSTANIE FORM PLASTYCZNYCH W PRZEKAZYWANIU TREŚCI RELIGIJNYCH religia Ewa   Komorowska
MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENY NA LEKCJI RELIGII - ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO religia Ewa   Komorowska
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
ABC PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
WYCHOWANIE FIZYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
TCHOUKBALL NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński
ABC LEKKOATLETYKI wychowanie fizyczne Mariusz   Berczyński