Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Oferta

scdidn_oferta_2018.pdf - pobierz naszą ofertę 2018 w postaci pliku pdf

Wyszukiwarka (75)

Wybierz kategorię form doskonalenia :
Doradca metodyczny :
Wynik wyszukiwania 75 pozycje.
Prowadzący: Beata Kubiak
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 90/120 zł
Data rozpoczęcia: 06-09-2019 godz.
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadzący: Anna Świć
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Ilość godzin: 8
Odpłatność: 80/110 zł
Data rozpoczęcia: 19-10-2019 godz.
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadzący: Dawid Gacek
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Ilość godzin: 6
Odpłatność: 60/90 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadzący: Wanda Kostrzyńska – certyfikowany edukator do szkoleń z Odimiennej Metody Nauki Czytania
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Ilość godzin: 10
Odpłatność: 80/110
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińska 6
Prowadzący:
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Ilość godzin: 10
Odpłatność: 80/110
Data rozpoczęcia: 12-03-2020 godz.
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadzący: Danuta Tatarczak
Ilość godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Przedmiot: biblioteki szkolne
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: ---
Prowadzący: Agnieszka Sempruch/Grzegorz Matejczuk
Przedmiot: biologia/przyroda
Ilość godzin: 30
Odpłatność: 400
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Agnieszka Sempruch
Przedmiot: biologia/przyroda
Ilość godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Przedmiot: biologia/przyroda
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: ---
Prowadzący: Agnieszka Sempruch
Przedmiot: biologia/przyroda
Ilość godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Danuta Lebuda
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 140
Odpłatność: 600/700 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Renata Pasymowska - autorka programu nauczania ortografii w klasach I – III. „Moi przyjaciele z Literkowa”
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 110/140 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Danuta Lebuda
Ilość godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadzący: Marta Lipińska
Ilość godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Marta Lipińska
Przedmiot: geografia
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: ESRI Polska
Przedmiot: geografia
Ilość godzin: 0
Odpłatność: ok. 1000 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Marta Lipińska
Ilość godzin: 40
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anita Woźnica
Przedmiot: historia i wiedza o społeczeństwie
Ilość godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anita Woźnica
Przedmiot: historia i wiedza o społeczeństwie
Ilość godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anita Woźnica
Przedmiot: historia i wiedza o społeczeństwie
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anita Woźnica
Ilość godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka/technika
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 100/130
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka/technika
Ilość godzin: 4
Odpłatność: 60/90
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka/technika
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 100/130
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka/technika
Ilość godzin: 4
Odpłatność: 60/90
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Jolanta Król
Ilość godzin: 100
Odpłatność: 1000 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Malgorzata Połeć
Przedmiot: język polski
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Małgorzata Połeć
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Małgorzta Połeć
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anna Zwoleńska - certyfikowany trener metody Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona
Ilość godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 16
Odpłatność: 70/100 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 11
Odpłatność: 90/120
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 210
Odpłatność: 1100/1300
Data rozpoczęcia: 11-05-2019 godz. 10:00
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6
Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
Ilość godzin: 30
Odpłatność: 350/400 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Joanna Matysek
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Joanna Matysek
Ilość godzin: 20
Odpłatność:  bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Klaudia Stano
Przedmiot: konsultant
Ilość godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: 05-11-2019 godz. 15.30
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6
Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
Ilość godzin: 8
Odpłatność: 50/80
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Joanna Matysek
Ilość godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Joanna Matysek
Ilość godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Wiesława Chalecka - psycholog
Ilość godzin: 20
Odpłatność: 200 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Wiesława Chalecka - psycholog
Ilość godzin: 20
Odpłatność: 160 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Wiesława Chalecka - psycholog
Ilość godzin: 20
Odpłatność: 100 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Irena Groblewska-Andrzejewska- specjalista PR zewnętrznego i wewnętrznego; strateg i praktyk w dziedzinie marketingu i promocji
Ilość godzin: 4
Odpłatność: 40/60 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Irena Groblewska-Andrzejewska- specjalista PR zewnętrznego i wewnętrznego; strateg i praktyk w dziedzinie marketingu i promocji
Ilość godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: ---
Prowadzący: Anna Pękala - psychoedukator, mentor, tutor, współtwórczyni m.in. projektu Wolnej Szkoły, Certyfikowany Wychowawca Akademii Wychowawców Bullerbyn
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anna Pękala - psychoedukator, mentor, tutor, współtwórczyni m.in. projektu Wolnej Szkoły, Certyfikowany Wychowawca Akademii Wychowawców Bullerbyn
Ilość godzin: 12
Odpłatność: 50/80 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anna Pękala - psychoedukator, mentor, tutor, współtwórczyni m.in. projektu Wolnej Szkoły, Certyfikowany Wychowawca Akademii Wychowawców Bullerbyn
Ilość godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Anna Zwoleńska - certyfikowany trener metody Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona
Ilość godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dorota Saj
Przedmiot: matematyka
Ilość godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. Osińskiej 6
Prowadzący: Dorota Saj
Ilość godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dorota Saj
Przedmiot: matematyka
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: dr Anna Walerzak-Więckowska - dr nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Przedmiot: matematyka
Ilość godzin: 6
Odpłatność: 180
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: dr Anna Walerzak-Więckowska - dr nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Przedmiot: matematyka
Ilość godzin: 6
Odpłatność: 180
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Dariusz Różański
Przedmiot: muzyka
Ilość godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:  Izabela Kiryluk
Przedmiot: muzyka
Ilość godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 6
Odpłatność:  bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: ---
Prowadzący: Małgorzata Witkowska - Michalak
Przedmiot: przedmioty zawodowe
Ilość godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Małgorzata Witkowska - Michalak
Przedmiot: przedmioty zawodowe
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Małgorzata Witkowska - Michalak
Przedmiot: przedmioty zawodowe
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Ewa Komorowska
Przedmiot: religia
Ilość godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Przedmiot: religia
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: ---
Prowadzący: Edyta Biernacka
Ilość godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6
Prowadzący: Bożena Skoczeń- Ceranka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kreatywny nauczyciel dzieci i młodzieży
Przedmiot: szkolnictwo specjalne
Ilość godzin: 15
Odpłatność: 80/100 zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 10
Odpłatność: 50/80zł
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący:
Ilość godzin: 36
Odpłatność: 150/180
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Mariusz Berczyński
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Ilość godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Mariusz Berczyński
Ilość godzin: 15
Odpłatność:  bezpłatnie
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Mariusz Berczyński
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce:
Prowadzący: Mariusz Berczyński
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Ilość godzin: 5
Odpłatność: 40/60
Data rozpoczęcia: ---
Miejsce: