Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Dyrektor

Urszula Wyrzykowska-Dudek

Adres e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 0 25 794-33-72
Urszula Wyrzykowska-Dudek
  • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki
  • nauczyciel dyplomowany, edukator, trener umiejętności miękkich, ekspert MEN
  • autorka publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym zamieszczonych w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych. Obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z przebiegiem procesów edukacyjnych czynnych nauczycieli w zakresie umiejętnego organizowania własnego warsztatu pracy pedagogicznej, aktualizacji wiedzy merytorycznej, analizowania warunków pracy z młodzieżą i wdrażania uzyskanych wyników do praktyki szkolnej
  • inicjatorka powołania w mieście Siedlce m.in:
    • "Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej" – konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych
    • Forum Myśli Pedagogicznej – imprezy edukacyjnej, skupiającej co roku duże grono twórczych nauczycieli
    • Utworzenia i wydawania pisma dla nauczycieli „Dydaktyczne Puzzle”
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i w obszarze współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze edukacji.

Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami:Ministra Edukacji Narodowej,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Prezydenta Miasta Siedlce.


Poza pracą zawodową bierze czynny udział w pracach stowarzyszeń wspierających inicjatywy lokalne i ogólnopolskie.