Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka
Adres e-mail: Koziol.Dariusz@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 605-833-277
Dariusz Kozioł
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałmi Integracyjnymi w Siedlcach, ul. Sekulska 10 - piątek, godz. 11.30-12.15
 • SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 - czwartek, godz. 12.00-13.30
Wykształcenie
 • magister techniki - UMCS Lublin
 • Studia podyplomowe w zakresie podstaw informatyki - WSRP Siedlce
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Kursy kwalifikacyjne Opiekuna Pracowni Internetowych
 • Kurs - Praca z uczniem szczególnie zdolnym - SCDiDN w Siedlcach
 • Kurs - Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych -SCDiDN w Siedlcach
 • Warsztaty dla nauczycieli "Informatyka specjalnością młodych Polaków" OEIiZK Warszawa, Olimpiada Informatyczna
 • Szkolenie on-line - Wprowadzenie do programowania w języku C++ - OEIiZK Warszawa
 • Kurs on-line - Jak uczestniczyć w Akcji eTwinning? - Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning
 • Kurs: Wprowadzenie do programowania w języku C++
 • Kurs on-line „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”
 • Szkolenie: Sposoby oceniania a autonomia i motywacja ucznia w procesie uczenia się
 • Szkolenie: Microsoft in the Classroom
 • Szkolenie: Microsoft in Education
 • Szkolenie: 21st Century Learning Design
 • Szkolenie: MIE Trainer Academy Learning Path
 • Teacher Academy - In the Cloud File Storage, Collaboration and Communication with Office 365
 • Office 365 Tips & Tricks - OneDrive i Outlook
 • OneNote for Education
 • Using ICT Resources to Support Your Teaching
 • Deliver Curriculum with OneNote
 • Produktywność z OneNote.
 • Szkolenia e-lerningowe w ramach programu Microsoft Innovative Educator Expert:
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Techniki tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Tablice interaktywne i programy do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych na platformę moodle
 • Zarządzanie treścią szkolnego prtalu intenetowego Joomla
 • Programowanie w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • Zastosowanie robotów w nauce programowania
 • Bezpieczeństow w sieci internet
 • Szkoła w chmurze - Microsoft Office 365 dla szkół
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w sferze pedagogiki oraz w zakresie kształtowania warsztatu nauczyciela informatyki
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych oraz lekcji otwartych
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych w szczególności opartych o wykorzystanie nowych technologii informacyjnych
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych w szczególności projektorów i tablic interaktywnych.
 • Wdrażania programów do tworzenia materiałów stosowanych na lekcjach z wykorzystaniem TIK.
 • Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania narzędzi TIK w praktyce szkolnej
 • Szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi IT (projektory, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery)
 • Tworzenie bazy zasobów internetowych do wykorzystania na lekcjach.
 • Szkolenia w zakresie wdrażania, administrowania i stosowania platformy MS Office 365 dla szkół