Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDanuta Tatarczak
Przedmiot: biblioteki szkolne
Adres e-mail: Tatarczak.Danuta@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 698-769-852
Danuta Tatarczak
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Siedlcach, ul. Pescantina 2 - wtorek, godz. 14.30-16.30
Wykształcenie
 • mgr bibliotekoznawstwa ; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny: kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Kurs doskonalący z zakresu andragogiki
 • Członek Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego kadencja 2009 - 14
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
 • Metodyka pracy bibliotek szkolnych
 • Upowszechnianie czytelnictwa
 • Techniki uczenia się
Zakres zadań
 • Udzielanie indywidualnych konsultacji
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
 • Organizowanie innych form doskonalenia wspierających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli