Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyJoanna Ługowska
Przedmiot: psycholog
Adres e-mail: Lugowska.Joanna@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 668288368
Joanna Ługowska
Dyżury
 • SCDiDN Siedlce - Czwartek 12.00-14.00
 • SCDiDN ul. K. Osińskiej 6 - 11.00 - 13.00
Wykształcenie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia magisterskie: psychologia
 • Akademia Podlaska w Siedlcach, studia magisterskie: filologia polska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kurs Biblioterapia
 • Kurs Drama
 • Kurs Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym
 • Kurs: Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Kurs: Terapia NeuroTaktylna
 • Warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
 • Kurs: Technologia informacyjna
Tematyka prowadzonych zajęć
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb psychologów szkolnych w zakresie doskonalenia i doradztwa
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
 • Udzielanie indywidualnych konsultacji
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów szkolnych
 • Udzielanie wsparcia w obszarze planowania pracy psychologa szkolnego
 • Pomoc w diagnozowaniu potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb
 • Wspieranie psychologów szkolnych w zakresie podejmowania działań innowacyjnych