Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyAgata Bryłka
Przedmiot: język niemiecki
Adres e-mail: agata_brylka@onet.eu
Telefon kom.: 609132373
Agata Bryłka
Dyżury
 • ZSP nr 1, Siedlce, ul. Konarskiego 11, sala 331 - wtorek 14.20-15.10
 • SCDiDN, ul. Langego 40 - piątek 12.00-13.30
Wykształcenie
 • mgr pedagogiki dydaktyka języków obcych-język niemiecki
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 • edukator
 • kurs nadzoru pedagogicznego
 • ekspert do spraw awansu
 • doradca metodyczny w zakresie język niemiecki (wszystkie typy szkół)
 • kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"
 • wojewódzki ekspert ds. wdrażania nowej podstawy programowej
Tematyka prowadzonych zajęć
 • aktywizujące metody nauczania języków obcych
 • nauczanie języków obcych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami
 • projekty edukacyjne
 • Europejskie Portfolio Językowe
 • planowanie wynikowe
 • NLP w nauczaniu języków obcych
 • technologia informatyczna na lekcjach języka obcego
 • egzamin zewnętrzny z języka obcego
Zakres zadań
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie metodyki języków obcych
 • organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konferencji, konsultacji indywidualnych
 • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języka niemieckiego
 • opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę
 • przygotowywanie i upowszechnianie opracowań metodycznych
 • wyjazdy edukacyjne