Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyAgnieszka Bączyk
Przedmiot: plastyka
Adres e-mail: baczyk.agnieszka@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 509 665 404
Agnieszka Bączyk
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Graniczna 1, sala 27 I - wtorek, 14:45-15:45
 • SCDiDN Siedlce, ul.K.Osińskiej 6 - czwartek 12:00-13:00
Wykształcenie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - mgr wychowania plastycznego
 • Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach - studia podyplomowe Technologia informacyjna i informatyka w szkole
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach - studia podyplomowe Nauczanie techniki w szkole
 • Uniwersytet Warszawski Wydz. Neofilologii - mgr filologii germańskiej
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki
 • Jak pomóc uczniowi w osiągnięciu sukcesu ?
 • Tworzenie i wykorzystanie pomocy dydaktycznych
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa
 • Wykorzystanie środków multimedialnych na lekcjach plastyki
 • Wykorzystanie w pracy zasobów lokalnych instytucji kultury
Zakres zadań
 • Planowanie pracy nauczyciela plastyki
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa
 • Opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę
 • Wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego, nowej podstawy programowej
 • Prowadzenie zajęć otwartych
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli