Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznySzymon Maciołek
Przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa
Adres e-mail: maciolek.szymon@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 508392150
Szymon Maciołek
Dyżury
  • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli ul. Krystyny Osińskiej 6 - czwartek 11.00 - 12.30
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach ul. Krystyny Osińskiej 8 - poniedziałek 15.40 - 16.30
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach ul. Krystyny Osińskiej 8 - piątek 08.50-9.35
Wykształcenie
  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
  • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie przysposobienia obronnego i obrony cywilnej
  • studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
  • studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego
  • studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • trener II klasy w strzelectwie sportowym
Tematyka prowadzonych zajęć
Zakres zadań