Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyMałgorzata Szymaniuk-Kruk
Przedmiot: język niemiecki
Adres e-mail: Szymaniuk-Kruk.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 607-877-978
Małgorzata Szymaniuk-Kruk
Dyżury
 • SCDiDN - piątek, 12.30-14.30
 • SCDIDN - piątek, 12.30-14.30
Wykształcenie
 • wyższe
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 • Magister Pedagogiki, specjalność Dydaktyka Języków Obcych
 • Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i zarządzania w oświacie
 • Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i edukacyjnego
 • Studia podyplomowe Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się
 • Egzaminator i weryfikator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Metoda projektu atrakcyjna dla ucznia?
 • Rozbudzanie zainteresowania kulturą i literaturą krajów niemieckiego obszaru językowego
 • Współpraca międzynarodowa motywacja dla ucznia do nauki języka niemieckiego/obcego
Zakres zadań
 • Opracowanie i adaptacja programów nauczania oraz podejmowanie działań innowacyjnych
 • Udzielanie indywidualnych konsultacji
 • Prowadzenie zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • Promowanie współpracy szkół w zakresie projektów międzynarodowych
 • Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej i wykonywaniu zadań związanych z wdrażaniem reformy oświaty
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej na zajęciach i pogłębianie umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym TIK
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
 • Wsparcie w realizacji priorytetów edukacyjnych w danym roku szkolnym.