Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyIwona Kiersztyn
Przedmiot: chemia
Adres e-mail: Kiersztyn.Iwona@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 501-491-431
Iwona Kiersztyn
Dyżury
 • II Liceum Ogólnokształcące im św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. Prusa 12, sala 34 - środa, godz. 11.20- 12.20,
Wykształcenie
 • dr chemii
 • studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki
 • studia podyplomowe z chemii kosmetycznej
 • roczny staż zagraniczny pos-doc, Universidade do Porto, Portugalia
 • szkolenie - motywowanie uczniów
 • szkolenie - Uwaga! Niebezpieczeństwo! w ramach projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”
 • szkolenie kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
 • szkolenie jak myśli mój uczeń?
 • szkolenie algorytmy postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.
 • szkolenie kształcenie samodzielności i kreatywności uczniów.
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Sposoby aktywizowania uczniów w procesie edukacyjnym, techniki aktywizujące.
 • Tworzenie PZO i jego ewaluacja, ocenianie kształtujące.
 • Praca z uczniem zdolnym i z uczniem o specjalnych potrzebach.
 • Pomiar dydaktyczny, zasady konstrukcji sprawdzianów szkolnych, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych; analiza, interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Eksperyment w nauczaniu chemii.
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie chemii.
 • Współpraca z nauczycielami w celu dokonywania zmian i unowocześniania metod , sposobów oraz organizacji własnego warsztatu pracy.
 • Podejmowanie działań innowacyjnych. Poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych.
 • Organizowanie różnych form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
 • Stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń w środowisku nauczycieli chemii. Opieka nad nauczycielami chemii rozpoczynającym pracę w szkole. Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form prowadzenia lekcji.
 • Pomoc w planowaniu i działaniach zmierzających do awansu zawodowego.
 • Udzielanie indywidualnych konsultacji.
 • Prowadzenie zajęć otwartych, warsztatowych i edukacyjnych.