Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyBożena Prachnio
Przedmiot: plastyka
Adres e-mail: Prachnio.Bozena@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 511-253-616
Bożena Prachnio
Dyżury
 • SP 1 Konarskiego 5/7 - pn 12.35-13.40 wt 11.30-12.00 śr 11:10-11:50 i 14.40-15.25
Wykształcenie
 • studia magisterskie-wychowanie plastyczne
 • studia podyplomowe Edukacja Artystyczna: Sztuka
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator OKE w Warszawie egzaminu maturalnego z historii sztuki
Tematyka prowadzonych zajęć
 • nowatorskie techniki plastyczne
 • edukacja globalna na zajęciach plastycznych
 • warsztat nauczyciela plastyki
 • kreatywność i źródła inspiracji plastycznych
 • aktywna sztuka - lekcje muzealne, plenery, wyjazdy edukacyjne, konkursy
Zakres zadań
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych oraz opracowań metodycznych
 • organizowanie i prowadzenie róznych form doskonalenia: zespołów samokształceniowych, warsztatów, konferencji i lekcji otwartych
 • inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych
 • upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych, wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego
 • wspieranie merytoryczne nauczycieli w realizacji działań artystycznych, konkursów, przegladów na różnych szczeblach
 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli i określenie kierunków w zakresie doskonalenia i doradztwa