Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyEdyta Biernacka
Przedmiot: szkolnictwo specjalne
Adres e-mail: edytabie@interia.eu
Telefon kom.: 663-757-333
Edyta Biernacka
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 Siedlce, ul. Sienkiewicza 49 s.404 - 15.30- 17.30 wtorek
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 Siedlce, ul. Sienkiewicza 49 s.404 - środa 8.45- 9.45
Wykształcenie
 • Magister pedagogiki specjalnej - surdopedagogika - WSPS Warszawa
 • Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej- Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - APS Warszawa
 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii - AH Pułtusk
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - UMCS Lublin
 • Lider edukacji włączającej
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - edukacja włączająca.
 • Planowanie pracy pedagoga specjalnego w klasie ogólnodostępnej i integracyjnej.
 • Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zakres zadań
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konferencji, konsultacji indywidualnych
 • Stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń w środowisku nauczycieli pracujących z uczniem ze SPE
 • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy z uczniem ze SPE