Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyJolanta Król
Przedmiot: język angielski
Adres e-mail: jolanta.krol@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 512-497-156
Jolanta Król
Dyżury
 • ILO im. B. Prusa Floriańska 10 - piątek, 12:30 - 13:15
 • ul. Krystyny Osińskiej 6, - czwartek, 11:30 - 13:00
Wykształcenie
 • magister filologii angielskiej UMCS w Lublinie
 • Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów /jęz. angielski - arkusze maturalne/
Tematyka prowadzonych zajęć
 • - Ocenianie kształtujące - teroria i praktyka;
 • - System egzaminów zęwnętrznych - analiza arkuszy;
 • - Konstruowanie testów dydaktycznych - budowa zadań;
 • -Rozbudzanie zaineresowania kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych;
 • - Edukacja integracyjna w klasach wielokulturowych;
 • - Techniki i metody aktywizujące;
Zakres zadań
 • - organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań dla nauczycieli jęzuka angielskiego;
 • - wspieranie metodyczne nauczycieli;
 • - organizacja konkursów językowych, z wiedzy o kulturze i dyktand;
 • - współpraca z wydawnictwami anglojęzycznymi;
 • - przekazywanie wiedzy na temat zmian w prawiw oświatowym;