Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyAgnieszka Sempruch
Przedmiot: biologia/przyroda
Adres e-mail: agnieszkasempruch@op.pl
Telefon kom.: 694-123-240
Agnieszka Sempruch
Dyżury
 • ZSP nr 2 Siedlce, ul. K. Osińskiej 8 - Czwartek 14.00 -15.30
 • ZSP nr 2 Siedlce ul.K.Osińskiej 8 - poniedziałek 11.30 - 13.00
Wykształcenie
 • - mgr biologii
 • - doradca metodyczny w zakresie przyrody i biologii
 • - studia podyplomowe biologia w zakresie ochrony środowiska
 • - kurs doskonalący z zakresu andragogiki
 • - edukator
Tematyka prowadzonych zajęć
 • metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 • analiza wyników egzaminów zewnętrznych
 • umiejętności złożone w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 • planowanie wynikowe nauczyciela biologii i przyrody
 • praca z uczniem zdolnym i z uczniem o specjalnych potrzebach
 • praca z uczniem zdolnym i z uczniem o specjalnych potrzebach
Zakres zadań
 • - organizowanie różnych form doskonalenia i doradztwa: konferencje, zespoły problemowe, lekcje otwarte, warsztaty przedmiotowe i ponadprzedmiotowe
 • - upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych
 • - opiniowanie materiałów dydaktycznych nauczycieli
 • - współpraca z wydawnictwami