Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyAgnieszka Sempruch
Przedmiot: biologia/przyroda
Adres e-mail: agnieszkasempruch@op.pl
Telefon kom.: 694-123-240
Agnieszka Sempruch
Dyżury
 • Czwartek 13.30 - 15.00 ZSP nr 2 Siedlce, ul. K. Osińskiej 8 - Czwartek 13.30 -15.00
 • Piątek 9.30 -11.00 SCDiDN w Siedlcach K. Osińskiej 6. - Piątek 9.30 -11.00
Wykształcenie
 • Studia magisterskie - Biologia WSRP Siedlce
 • Studoa Podyplomowe - Ochrona i Biologia Środowiska UPH
 • Studia Podyplomowe - Doradztwo zawodowe i edukacyjne Collegium Balticum
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturlanego z biologii
 • Doradca metodyczny przyrody i biologii
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Wdrażanie atrakcyjnych metod nauczania w nauczaniu biologii i przyrody
 • Planowanie lekcji biologii z wykorzystaniem metod badawczych
 • Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK
 • Organizacja konkursów międzyszkolnych propogaujących bioróżnorodnośc
Zakres zadań
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doradztwa organizowanych przez SCDiDN
 • Przygotpwywanie i upowszechnianie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
 • Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno - wychowawczego.
 • Określanie potrzeb nauczycieli i szkół w zakresie doskonalenia i doradztwa metodycznego.
 • Podejmowanie działań innowacyjnych i pomocy nauczycielom nowatorom.
 • Inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej.
 • Inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie warsztatu pracy.