Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyJózefa Jóźwik
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Adres e-mail: Jozwik.Jozefa@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 509-091-499
Józefa Jóźwik
Dyżury
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 Siedlce, ul. Woszczerowicza 9 - poniedziałek 16.00- 17.00; środa 16.00-17.00
 • SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 - czwartek 8.30-9.30
Wykształcenie
 • studia magistreskie -nauczanie początkowe - WSRP
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe wczwesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna
 • studia podyplomowe - filologia polska
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny d/s wychowania przedszklolnego
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Planowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 • Wybór i/lub modyfikacja programów wychowania przedszkolnego.
 • Opiniowanie programów wychowawczo-dydaktycznych i planów pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 • Wdrażanie nowych form i metod pracy w wychowaniu przedszkolnym.
 • Zapobieganie agresji, zabawy relaksacyjne w pracy z przedszkolakiem i uczniem młodszym.
 • Multimedia w przedszkolu – szanse i zagrożenia.
 • Współpraca z rodzicami, jak zaopiekować rodzica trudnego.
 • Trudne sytuacje wychowawcze - jak sobie z tym radzić
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu ogólnodostępnym i w grupie integracyjnej.
 • Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym.
Zakres zadań
 • organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego
 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa
 • prowadzenie zajęć otwartych
 • opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę
 • upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych,
 • wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego, nowej podstawy programowej.
 • inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej