Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyEwa Jagiełło
Przedmiot: język rosyjski
Adres e-mail: jagewka@gmail.com
Telefon kom.: 500-011-732
Ewa Jagiełło
Dyżury
 • IV LO w Siedlcach - pn. 10.00 – 11.45, wt. 11.00 – 11.30, śr. 10.00 – 10.45
Wykształcenie
 • wyższe
 • • magister filologii rosyjskiej, UMCS 1992 r.
 • • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej języka niemieckiego – specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa, UW 2001 r.
 • • nauczyciel dyplomowany
 • • egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie języka rosyjskiego i języka niemieckiego
 • • doradca metodyczny w zakresie języka rosyjskiego
 • • członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Tematyka prowadzonych zajęć
 • metody aktywizujące na zajęciach
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach funduszy europejskich
 • wyjazdy edukacyjne dla nauczycieli i uczniów
 • międzynarodowa wymiana uczniów
 • zmiany w oświacie
 • egzaminy zewnętrzne
Zakres zadań
 • • organizowanie konferencji, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych
 • • prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych prowadzenie lekcji otwartych
 • • przekazywanie wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym
 • • upowszechnianie nowoczesnych środków dydaktycznych
 • • pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę
 • • organizacja i koordynowanie konkursów języka rosyjskiego
 • • współpraca z instytucjami edukacyjnymi, wydawnictwami szkolnymi