Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyAnita Woźnica
Przedmiot: historia i wiedza o społeczeństwie
Adres e-mail: Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 606377359
Anita Woźnica
Dyżury
 • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 - środa 15.10 -15.55
 • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 - poniedziałek 10.45 -12.15
Wykształcenie
 • Studia magisterskie – historia, KUL
 • Studia podyplomowe – Konstytucjonalizm , UMCS
 • Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą, SCDiDN w Siedlcach
 • Kursy doskonalące – Andragogika [ODN w Siedlcach, SCDiDN w Siedlcach]
 • Wojewódzki ekspert przedmiotowy do spraw wdrażania reformy programowej - historia
Tematyka prowadzonych zajęć
 • - Ocenianie kształtujące - teoria; praktyka szkolna;
 • - System egzaminów zewnętrznych; analiza wyników egzaminów zewnętrznych;
 • - Edukacyjna Wartość Dodana - teoria, wykorzystanie wyników EWD w praktyce szkolnej;
 • - Prawidłowe konstruowanie nauczycielskich testów dydaktycznych; budowa zadań sprawdzających umiejetności złożone;
 • - Kształtowanie postaw i wartości - teoria, dobre praktyki;
 • - Edukacja międzykulturowa;
 • - Prawa i wolności człowieka w szkole;
 • - Techniki i metody aktywizujące ucznia;
Zakres zadań
 • - wspieranie metodyczne nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół;
 • - organizacja konkursów przedmiotowych;
 • - prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.