Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyJoanna Matysek
Przedmiot: konsultant
Adres e-mail: Matysek.Joanna@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.:
Joanna Matysek
Dyżury
 • SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 - pn. - pt. 10:00 - 14:00
Wykształcenie
 • Magister chemii z fizyką - AP Siedlce
 • Podyplomowe Studia w zakresie Informatyki - AP Siedlce
 • Podyplomowe Studia w zakresie Nauk o Rodzinie - UKSW w Warszawie
 • Podyplomowe Studium w zakresie Doradztwa Zawodowego - Uniwersytet w Białymstoku
 • Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Matematyki - AP Siedlce
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Kurs "Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych"
 • Kurs "Prowadzenie kursów on-line"
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Wspomaganie kariery edukacyjno - zawodowej uczniów
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli
 • Wspieranie doradców metodycznych w organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Organizacja form doradztwa i doskonalenia nauczycieli
 • Upowszechnianie zmian w prawie oświatowym
 • Organizacja kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą