Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyEwa Komorowska
Przedmiot: religia
Adres e-mail: komorowska.ewa@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 793733850
Ewa Komorowska
Dyżury
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - 11.00-12.30 piątek
 • Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi Nr 6 Siedlce - 14.30-16.00 środa
Wykształcenie
 • mgr teologii
 • inż. rolnictwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny z zakresu religii
 • studia podyplomowe "Zarządzanie oświatą"
 • studia podyplomowe "Nauczanie Blokowe Przyrody"
 • kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie"
 • kurs "Lider reformy"
 • kurs kwalifikacyjny Surdopedagogika
 • kurs doskonalący Andragogika
 • Kurs kwalifukacyjny Oligofrenopedagogika
 • kurs doskonalący socjoterapia
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne
 • Studia Podyplomowe - Coaching i mentoring w edukacji .
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Metody aktywizujące na katechezie.
 • Wykorzystanie form plastycznych w nauczniu religii.
 • Pomoce dydaktyczne jako formy uatrakcyjnienia lekcji.
 • Przedmiotowy system oceniania z religii.
 • Trudne sytuacje wychowawcze - jak sobie z tym radzić.
 • Efektywna współpraca zespołów nauczycielskich.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy.
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Zarządzanie czasem w pracy nauczyciela.
 • Lekcja z pomysłem
Zakres zadań
 • planowanie, organizowanie i badanie efektów proesu dydaktyczno-wycchowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 • wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejetności metodycznych,
 • opracowywanie, dobór i adaptacja programów nauczania,
 • podejmowanie działań innowacyjnych,
 • podejmowanie działań innowacyjnych,
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora