Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyEwa Komorowska
Przedmiot: religia
Adres e-mail: ewakom60@wp.pl
Telefon kom.: 793733850
Ewa Komorowska
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi Nr 6 Siedlce - 11.30-12.30 poniedziałek
 • Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi Nr 6 Siedlce - 13.15-15.15 czwartek
Wykształcenie
 • mgr teologii
 • inż. rolnictwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny z zakresu religii
 • studia podyplomowe "Zarządzanie oświatą"
 • studia podyplomowe "Nauczanie Blokowe Przyrody"
 • kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie"
 • kurs "Lider reformy"
 • kurs kwalifikacyjny Surdopedagogika
 • kurs doskonalący Andragogika
 • Kurs kwalifukacyjny Oligofrenopedagogika
 • kurs doskonalący socjoterapia
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Metody aktywizujące na katechezie.
 • Wykorzystanie form plastycznych w nauczniu religii.
 • Pomoce dydaktyczne jako formy uatrakcyjnienia lekcji.
 • Przedmiotowy system oceniania z religii.
 • Trudne sytuacje wychowawcze - jak sobie z tym radzić.
 • Efektywna współpraca zespołów nauczycielskich.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy.
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Zarządzanie czasem w pracy nauczyciela.
 • Lekcja z pomysłem
Zakres zadań
 • organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego
 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa
 • inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej
 • opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę
 • prowadzenie lekcji otwartych