Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDanuta Tatarczak
Przedmiot: biblioteki szkolne
Adres e-mail: Tatarczak.Danuta@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 698769852
Danuta Tatarczak
Dyżury
 • -
 • -
 • SCDiDN - czwartek 13.00-16.00
Wykształcenie
 • mgr bibliotekoznawstwa ; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny: kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Kurs doskonalący z zakresu andragogiki
 • Doradca metodyczny w zakresie bibliotek szkolnych
 • Członek Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego kadencja 2009 - 14
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
 • Metodyka pracy bibliotek szkolnych
 • Upowszechnianie czytelnictwa
 • Techniki uczenia się
 • Metody aktywizujące
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli
 • Organizacja form doradztwa i doskonalenia nauczycieli
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form organizowanych przez SCDiDN
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych
 • Organizacja projektu edukacyjnego - „Akademia Nauczyciela Bibliotekarza”