Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyGrażyna Barcińska
Przedmiot: chemia/fizyka
Adres e-mail: Barcinska.Grazyna@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 792261315
Grażyna Barcińska
Dyżury
 • IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B - wtorek 09.55 - 10.55, środa 11.40 - 12.40
Wykształcenie
 • mgr chemii
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny w zakresie chemii (gimnazja i szkoly ponadgimnazjalne)
 • egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii
 • edukator
 • ukończony kurs zarządzania oświatą
 • ukonczony kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego
 • Kurs: Making Science more attractive (Wielka Brytania)
Tematyka prowadzonych zajęć
 • doskonalenie sztuki oceniania
 • egzaminy zewnętrzne
 • analiza wyników matury
 • planowanie wynikowe nauczyciela chemii
 • praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych z przedmiotów ścisłych
 • metody aktywne
 • projekty edukacyjne finansowane przez EFS
Zakres zadań
 • organizowanie konferencji, konsultacji i zespołów samokształceniowych
 • organizowanie form doskonalenia dla nauczycieli
 • prowadzenie lekcji otwartych
 • wspólpraca z OKE
 • współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi
 • wspieranie nauczycieli w samokształceniu i inspirowanie do publikacji
 • opiniowanie materiałów dydaktycznych nauczycieli przeznaczonych do opublikowania
 • szkolenie rad pedagogicznych
 • organizowanie wykładów i seminariów przy współudziale wyższych uczelni i instytutów badawczych
 • organizowanie konkursów chemicznego i fizycznego dla gimnazjalistów