Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyBeata Rucińska
Przedmiot: opieka i wychowanie
Adres e-mail: b.rucinska@o2.pl
Telefon kom.: 606836049
Beata Rucińska
Dyżury
 • SCDiDN ul. Pescantina 2 - piątek 8.00-11.00
Wykształcenie
 • magister pedagogiki ze specjalnością nauczanie początkowe
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • Studia Podyplomowe Psychopedagogika Kreatywności
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki
 • nauczyciel dyplomowany
 • instruktor nordic walking
Tematyka prowadzonych zajęć
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • rozwijanie zainteresowań, talentów i uzdolnień dzieci
 • rozwiązywanie trudności wychowawczych
 • innowacje pedagogiczne
 • kreatywne metody i formy pracy
 • niekonwencjonalne techniki plastyczne
 • origami w terapii i edukacji
 • awans zawodowy nauczycieli
Zakres zadań
 • doradztwo metodyczne w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • realizacja autorskiego projektu edukacyjnego "Wychowawca z pasją"
 • wspieranie nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego
 • organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych i problemowych, konferencji, konsultacji zbiorowych i indywidualnych
 • prowadzenie zajęć otwartych
 • koordynowanie i organizacja Międzyszkolnego Turnieju Piłki Stołowej