Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDariusz Różański
Przedmiot: muzyka
Adres e-mail: rozanskid@o2.pl
Telefon kom.: 504228609
Dariusz Różański
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 - piątek 13.00- 14.00
 • SCDiDN - ,środa 08.00- 09.00
Wykształcenie
 • mgr wychowania muzycznego
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli (przedmioty artystyczne)
 • Studia Podyplomowe Sztuka z elemantami wiedzy o kulturze
 • edukator
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny w zakresie muzyki, sztuki
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Aktywizujące metody nauczania
 • Edukacja regionalna
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Taniec w edukacji artystycznej
 • Atrakcyjne formy muzycznych zajęć pozalekcyjnych
 • Muzyka na przestrzeni wieków
 • Korelacja muzyki z literaturą i sztuką
 • Komputer w pracy nauczyciela muzyki
Zakres zadań
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych
 • Przygotowywanie i upowszechnianie opracowań metodycznych
 • Określanie potrzeb nauczycieli i szkół w zakresie doskonalenia i doradztwa metodycznego
 • Gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doradztwa organizowanych przez SCDiDN
 • Opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
 • Inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej.
 • Organizowanie różnych form doradztwa metodycznego, w tym lekcji otwartych
 • Koordunowanie konkursu Międzyszkolna Liga Przedmiotowa