Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradcy metodyczni
Mariusz Berczyński

wychowanie fizyczne
wfmariusz@wp.pl
602 511 283
Mariusz Berczyński

Edyta Biernacka

szkolnictwo specjalne
edytabie@interia.eu
663-757-333
Edyta Biernacka

Agata Bryłka

język niemiecki
agata_brylka@onet.eu
609132373
Agata Bryłka

Józefa Jóźwik

wychowanie przedszkolne
Jozwik.Jozefa@scdidn.siedlce.pl
509-091-499
Józefa Jóźwik

Ewa Komorowska

religia
ewakom60@wp.pl
793733850
Ewa Komorowska

Dariusz Kozioł

informatyka/technika
koziol.dariusz@scdidn.siedlce.pl
605-833-277
Dariusz Kozioł

Jolanta Król

język angielski
jolanta.krol@scdidn.siedlce.pl
512-497-156
Jolanta Król

Danuta Lebuda

edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
danutalebuda@o2.pl
501719283
Danuta Lebuda

Marta Lipińska

geografia
lipinskamarta@wp.pl
606286587
Marta Lipińska

Joanna Matysek

konsultant
Matysek.Joanna@scdidn.siedlce.pl

Joanna Matysek

Małgorzata Alicja Połeć

język polski
gosiapolec123456@wp.pl
608 476 449
Małgorzata Alicja Połeć

Bożena Prachnio

plastyka
Prachnio.Bozena@scdidn.siedlce.pl
511-253-616
Bożena Prachnio

Dariusz Różański

muzyka
rozanskid@o2.pl
504228609
Dariusz Różański

Dorota Saj

matematyka
Saj.Dorota@scdidn.siedlce.pl
503 581 621
Dorota Saj

Agnieszka Sempruch

biologia/przyroda
agnieszkasempruch@op.pl
694-123-240
Agnieszka Sempruch

Danuta Tatarczak

biblioteki szkolne
Tatarczak.Danuta@scdidn.siedlce.pl
698769852
Danuta Tatarczak

Małgorzata Witkowska - Michalak

przedmioty zawodowe
Witkowska-Michalak.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl
0602-353-917
Małgorzata Witkowska - Michalak

Anita Woźnica

historia i wiedza o społeczeństwie
Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl
606377359
Anita Woźnica