Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szanowni Państwo
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne dla nauczycieli.
Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze doradców metodycznych i edukatorów, zapewnia zainteresowanym nauczycielom profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Posiada od 2007 r. Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.-KB-4962/3/07, potwierdzającą wysoką jakość świadczonych usług.
Zwracamy się do Państwa z propozycją udziału w licznych formach doradztwa metodycznego oraz warsztatach i kursach kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia i doskonalących warsztat pracy nauczyciela. Życząc udanego roku szkolnego i samych pomyślnych przedsięwzięć, zapraszam do współpracy i korzystania z usług SCDiDN w Siedlcach.

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Karta zgloszenia

Zapraszamy do zgłoszenia się na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty przedmiotowo-metodyczne i ponadprzedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Wypenij kartę zgłoszenia …

Oferta SCDiDN

Polecamy bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Dajemy Państwu możliwość podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, jak i uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Przejdz do strony z oferta …

Konkursy

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest organizatorem i współorganizatorem licznych konkursów przedmiotowych adresowanych do uczniów i nauczycielu. Zapraszamy do udziału

 

Przejdź do konkursów …

Projekty Edukacyjne

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia nauczycieli w Siedlcach jest organizatorem i współorganizatorem licznych imprez edukacyjnych adresowanych do uczniów i nauczycielu. Zapraszamy do udziału.

 

Przejdź do projektów edukacyjnych …

Dydaktyczne Puzzle

Dydaktyczne Puzzle to czasopismo dla nauczycieli, w którym podejmujemy tematy dotyczące: wychowania, nauczania, zarządzania, doskonalenia zawodowego, awansu zawodowego nauczycieli. Chcemy aby Państwo nauczyciele dzielili się z nami swoja wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Zapraszamy do współpracy nauczycieli i wychowawców. Czekamy na artykuły, refleksje, opinie, ciekawe projekty edukacyjne, nowatorskie scenariusze zajęć. Staramy się aby pismo dawało przegląd tego co istotne dla naszego środowiska edukacyjnego.

 

Zobacz wszystkie nasze magazyny …