Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2019-02-25 - Konferencja PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych szkół i placówek oświatowych na konferencję PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYMorganizowaną pod patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI oraz PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE, która odbędzie się 14 marca 2019 r. w godz. 11.00-12.30 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, ul. Ks. J. Popiełuszki 8 po oficjalnym rozpoczęciu XII Siedleckich Targów Edukacyjnych.