Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2019-02-08 - Szkolenie "Ochrona danych osobowych w procesie dydaktycznym"
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Ochrona danych osobowych w procesie dydaktycznym zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r.

Patronat honorowy nad konferencją objęła JM. prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa.

Szkolenie ma charakter otwarty, a jedynym warunkiem uczestnictwa w nim jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkolenia www.szkoleniarodo.uph.edu.pl