Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2018-12-10 - "Matematyka zatrzymana w kadrze"
Od 3 września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach z klas VII-VIII uczestniczyli w projekcie pt. Matematyka zatrzymana w kadrze. Projekt ten dofinansowany został przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga. Celem projektu była popularyzacja matematyki i uświadomienie uczniom, ile jest matematyki w otaczającym ich świecie.

10 grudnia 2018 r. odbyło się podsumowanie, na którym obecna była Pani Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dr Urszula Wyrzykowska – Dudek, Pan Dyrektor mgr Daniel Wiszniewski oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Uczestnicy projektu zaprezentowali wyniki swojej pracy badawczej dotyczącej symetrii, fraktali i ciągu Fibonacciego w formie prezentacji, pokazu, wystawy fotograficznej oraz quizu z wykorzystaniem tabletów. Na koniec wręczone zostały nagrody.

Zdjęcia