Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2018-11-30 - Podsumowanie konferencji KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI
29 listopada 2018 r. w auli Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty pt. "KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019".

Po przywitaniu, licznie zgromadzeni uczestnicy, wysłuchali wykładu „Cyfrowy uczeń” poprowadzonego przez Dorotę Saj – doradcę metodycznego SCDiDN oraz Joannę Matysek – konsultanta SCDiDN. Następnie Dyrektor SCDiDN – dr Urszula Wyrzykowska – Dudek zaprezentowała realizowany przez Miasto Siedlce, w imieniu którego działa placówka, projekt „Ja w internecie” dotyczących podniesienia kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Wykład na temat „Bezpieczeństwo uczniów w sieci” wygłosiła dr Agnieszka Skulimowska z Instytutu Informatyki UPH. Przedstawione w czasie spotkania treści wywołały w słuchaczach emocje i skłaniały do przemyśleń w jaki sposób wykorzystać je w swojej pracy.

Podczas konferencji uczestnicy wzięli udział w interaktywnym quizie dotyczącym treści wykładu na platformie Kahoot.it. Poniżej znajdziecie Państwo instrukcję zakładania konta oraz tworzenia quizu na platformie.

Pliki do pobrania

Instrukcja kahoot.pdf - Instrukcja tworzenia quizu w Kahoot.it.

Zdjęcia