Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2017-06-21 - Podsumowanie MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
9 czerwca 2017 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury już po raz piętnasty odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski podziękował nauczycielom za wysiłek, jaki wkładają w kształcenie młodzieży i pogratulował laureatom osiągnięcia tak dobrych wyników.

W tym roku w rywalizacji zespołowej I miejsce ex aequo zajęły Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego i Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej. Laureatami z dwunastu przedmiotów zostało 27 uczniów. Niektórzy z nich zostali finalistami w więcej niż jednym przedmiocie. Uroczystości uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych i Chóru Dziewczęcego Canzona z Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Biorą w nim udział uczniowie klas III i VI. Udział również mogą brać w nim młodsi uczniowie, pod warunkiem że opanowali zakres materiału programowego i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego. Na pierwszym etapie edukacyjnym konkurs odbywa się wyłącznie w zakresie przedmiotu edukacja wczesnoszkolna. Natomiast drugi etap obejmuje przedmioty: język polski, języki obce, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, matematyka, przyroda, technika, informatyka, religia i wychowanie fizyczne. Uczestnicy konkursu biorą najpierw udział w eliminacjach szkolnych. Po zakwalifikowaniu się do dalszej części, uczestniczą w finale międzyszkolnym. Wyniki ustala się na podstawie testu rozwiązywanego przez uczniów. W przypadku nagrody zbiorowej sumuje się wyniki uczniów z danej szkoły.


Finały szesnastej edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej odbędą się za dwa lata. Roczna przerwa spowodowana jest zmianami w systemie oświaty.

Pliki do pobrania

Zdjęcia