Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2017-05-18 - Konferencja DORADZTWO ZAWODOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
W dniu 18 maja 2017 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zorganizowało  konferencję Doradztwo zawodowe w szkole – oczekiwania i potrzeby. Tematyka odpowiadała na   zgłaszane  licznie potrzeby lokalnego środowiska oświatowego związane z wprowadzeniem realizacji doradztwa zawodowego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W spotkaniu uczestniczyło 60 nauczycieli
Konferencję honorowym patronatem objęła Mazowiecki Kurator Oświaty–  p. Aurelia Michałowska, którą reprezentował p. Adam Skup –  dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Uczestników  przywitała  p. Urszula Wyrzykowska-Dudek -dyrektor SCDIDN, następnie w krótkim wystąpieniu p. Adam Skup zwrócił uwagę na istotę wspierania uczniów w wyborze kierunku  ścieżki przyszłej pracy zawodowej przez doradców zawodowych. 
Wykład wprowadzający „Zatrudnienie wspomagane - szansa na podjęcie zatrudnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na otwartym rynku pracy.” zaprezentowała p. Agata Spała – ekspertka z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, trenerka, doradca kariery, konsultantka ds. niepełnosprawności. Następnie o sytuacji na rynku pracy w wystąpieniu  "Edukacja młodzieży w odpowiedzi na potrzeby jutra - kompetencje i zawody przyszłości, deficyty i nadwyżki na mazowieckim rynku pracy." mówił p. Piotr Karaś - dyrektor Siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Stan przygotowań systemu edukacji do realizacji doradztwa zawodowego przedstawiła  p. Joanna Matysek – konsultant Samorządowego Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach w referacie "Doradztwo zawodowe w nowej szkole".

Po przerwie odbył się kilku godzinny warsztat prowadzony przez p. Agatę Spałę nt.:  „Rola nauczyciela/doradcy/pedagoga w planowaniu kariery ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
W warsztacie wzięło udział 24 nauczycieli. Celem warsztatu było przygotowanie przyszłych doradców zawodowych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie  potrzebują wsparcia, rady czy obiektywnego spojrzenia na ich rozterki związane z wyborem zawodu. Wymiana opinii była też okazją do podzielenia się doświadczeniem i refleksjami związanymi z pomocą uczniom w zakresie wsparcia przy wyborze przyszłej ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu.
 Doradca zawodowy jest tą osobą, która intuicyjnie dostrzega to, czego inni na początku nie widzą i potrafi zmotywować oraz wskazać najlepszą ścieżkę rozwoju. 
Dlatego też SCDIDN  odpowiadając na te potrzeby zorganizowało konferencję, która spotkała się z dużym uznaniem ze strony uczestników, którzy na zakończenie podkreślili profesjonalizm prowadzących i sprawność organizacyjną SCDIDN.

Zdjęcia