Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


WYCHOWAWCA Z PASJĄ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z cyklu „Wychowawca z pasją” pod tytułem
POKOCHAJ RUCH. Jak zadbać o swoją kondycję psycho – fizyczną. Wskazówki mistrza Polski w NORDIC WALKING p. Łukasza Witczuka...

2016-05-12
Konferencja szkoleniowa "Wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball"
Urząd Miasta Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Firma SMART – eduball.pl, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zapraszają na
konferencję szkoleniową "Wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball" zorganizowaną pod patronatem PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE ...


2016-05-11
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH_KWIECIEŃ 2016
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu kwietniu 2016 r. Zapraszamy także uczniów do udziału w konkursach miejskich.
2016-05-01
ZAPOWIEDZI KWIETNIOWE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza w kwietniu zainteresowanych nauczycieli na kursy doskonalące i warsztaty przedmiotowo metodyczne ...
2016-04-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
2016-04-21
Podsumowanie AKADEMII DYREKTORA
Dnia 13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu AKADEMIA DYREKTORA przeznaczone dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych Miasta Siedlce i Gminy Siedlce.
2016-04-20
NABÓR NA STANOWISKO DORADCY METODYCZNEGO
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ogłasza konkurs ofert na stanowiska doradców metodycznych w zakresie następujących przedmiotów:  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne, język polski,    informatyka/technika, język niemiecki, język angielski, chemia/fizyka, plastyka, muzyka, opieka/wychowanie (świetlice/internaty), szkolnictwo specjalne, religia, wychowanie fizyczne, biblioteki szkolne ...

2016-04-08
IX Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W SIEDLCACH, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP NR 3
zapraszają na IX Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”, które odbędą się 7 kwietnia 2016r. w godz. 10.00 - 14.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul. ks. J. Popiełuszki 8...


2016-04-07
SPRAWOZDANIE Z IX SIEDLECKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH
7 kwietnia 2016 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało IX Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych. Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska ...
2016-04-07
VI DYKTANDO SIEDLECKIE
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach , Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i rodziców uczniów do udziału w VI DYKTANDZIE SIEDLECKIM ...

2016-04-01