Twoja sugestia




Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


X SIEDLECKIE TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
30 marca 2017 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych. Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska
2017-04-03
Szkolenie dla dyrektorów KOMPETENCJE MIARĄ SKUTECZNOŚCI - CO POWINIEN WIEDZIEĆ DYREKTOR WOBEC ZMIAN OŚWIATOWYCH
W dniach 24-25 marca 2017 r. odbyło się szkolenie dyrektorów "Kompetencje miarą skuteczności - co powinien wiedzieć dyrektor wobec zmian oświatowych". Uczestniczyło w nim 27 dyrektorów ze szkół i placówek miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Tematyka dotyczyła zmian w przepisach prawa oświatowego, organizacji pracy szkoły i strukturze szkolnictwa jakie wprowadza reforma edukacji, a także procedur udostępniania informacji publicznej w szkole/placówce oświatowej. Zajęcia prowadził prof. dr hab. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego. ...
2017-04-03
Terminarz konferencji metodycznych_KWIECIEŃ 2017
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu KWIETNIU 2017 r.
2017-04-01
Konferencja NOWOCZESNE KIERUNKI ROZWOJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i wychowania fizycznego na konferencję NOWOCZESNE KIERUNKI ROZWOJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY...
2017-04-01
TERMINARZ MARZEC 2017
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu MARCU 2017 r.Zapraszamy także uczniów do udziału w konkursach miejskich.
2017-03-31
X Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”
Aby ułatwić uczniom, kończącym w tym roku szkołę ponadgimnazjalną lub gimnazjum, znalezienie samych siebie w przyszłości, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach 30 marca 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00 organizowane są X Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych„Ku przyszłości zawodowej”. Imprezę tę honorowym patronatem objęli: Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce...
2017-03-27
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2017
Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu KANGUR 2017, Konkurs KANGUR 2017 odbędzie się 16 marca 2017 r. o godzinie 9.00. Bardzo prosimy o stworzenie uczestnikom konkursu właściwych warunków sprzyjających samodzielnej pracy i przeprowadzenie konkursu w szkołach zgodnie z załączoną Instrukcją. Instrukcję prosimy skserować dla opiekunów w każdej sali, w której przeprowadzany jest konkurs...
2017-03-14
Konferencja PROGRAMOWANIE W NOWEJ SZKOLE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na konferencję organizowaną pod patronatem: Prezydenta Miasta Siedlce, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W Siedlcach PROGRAMOWANIE W NOWEJ SZKOLE
2017-03-14
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych ...
2017-03-14
Konferencja INNOWACJE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM W NOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,przedszkolnej i wychowania fizycznego na konferencję INNOWACJE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM W NOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ...
2017-03-14