Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli
Oferta seminarium - wyjazdu edukacyjnego dla nauczycieli
"Skuteczność  nauczania  języków  obcych w szkołach
Austrii, Niemiec i  Szwajcarii"

w terminie  5.04.2008 r. -13.04.2008 r.
Bliższych informacji udziela Pani Agata Bryłka
doradca metodyczny języka niemieckiego w SCDiDN w Siedlcach
tel. 0609132373 e-mail: agbrylka@neostrada.pl

2008-04-05
Wiosna z Nauką w Siedlcach
        W dniu 3 kwietnia 2008 r. w Akademii Podlaskiej przy ul. Prusa 12, w ramach wyjazdowego posiedzenia Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, odbyła się sesja naukowa "Wiosna z Nauką w Siedlcach", zorganizowana we współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
        Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli poprowadziła dr Agnieszka Chołuj (Szkoła Festiwalu Nauki - Warszawa), a dotyczyły one metod biologii molekularnej. W kolejnej części sesji wzięli udział  nauczyciele  i uczniowie. Zaprezentowano :
  • film "Ssaki Polski" (dr Sławomir Wąsik)
  • wykład "Geny świadkowie naszej przeszłości" (prof . Magdalena Fikus)
        Po wykładzie miała miejsce  interesująca dyskusja. Już teraz główny organizator zaprasza do uczestnictwa w jesiennym spotkaniu: Festiwal z Nauką i Sztuką, na pewno będzie ciekawie.
2008-04-03
VI Międzyszkolna Liga Przedmiotowa
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że do końca marca 2008 r.
będą przyjmowane protokoły z I etapu (szkolnego)
VI MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
II etap konkursu zostanie przeprowadzony w kwietniu 2008 r.

Regulamin i protokół są dostępne na stronie internetowej
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl
2008-03-31
VIII Siedleckie Targi Książki Edukacyjnej
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
przy współpracy
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
organizuje

VIII Siedleckie Targi Edukacyjne
które odbędą się 29 marca 2008 r.
w godz. od 10.00 - 16.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, ul. ks. J. Popiełuszki 8

2008-03-29
Promocja Gry Internetowej
 Polska Promocja gry internetowej
"HANDEL POZWOLENIAMI NA EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA"

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Badania Środowiska Przyrodniczego zaprasza na Polską promocję gry internetowej:
"HANDEL POZWOLENIAMI NA EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA"
która odbędzie sie
15 stycznia 2008 r. godz 11.00 w siedzibie Samorzadowego Centrum doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul Pescantina 2
(budynek Publicznego Gimnazjum nr 4)
Projekt realizowany jest w ramach programu SOKRATES MINERWA,
w którym biorą udział placówki edukacyjne z ośmiu krajów europejskich.
2008-01-15
Podsumowanie KONKURSU BIBLIJNEGO dla szkół podstawowych i gimnazjów
Podsumowanie KONKURSU BIBLIJNEGO
dla szkół podstawowych i gimnazjów


Dnia 8.01.2008 w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbył się miejski etap I Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych „Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?”  i gimnazjum ”Czy znasz Dzieje Apostolskie?”
Konkurs przebiegał w dwu etapach. .
    I etap konkursu - etap szkolny odbył się 11 grudnia 2007 do którego przystąpiło 328 uczniów z 16 szkół podstawowych i 69 uczniów z 5 gimnazjów. Uczniowie pisali test na podstawie którego w każdej szkole podstawowej i gimnazjum wyłoniono po 3 laureatów.
    Do II etapu konkursu – miejskiego przystąpiło 49 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów gimnazjum. Uczniowie pisali test a na podstawie uzyskanych wyników  wyłoniono laureatów.
Najlepszą znajomością Ewangelii według św. Łukasza wykazali się:
  • I m-ce Katarzyna Kawęcka kl.VIa - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach.
  • II m-ce Robert Lipiński kl. IV d - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach,  Łukasz Wyszomierski  kl IV c- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach
  • III m-ce Monika Chibowska kl.Vb - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach, Adrian Błoński   kl Va - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Siedlcach
Na pytanie ”Czy znasz Dzieje Apostolskie?” najlepiej odpowiedzieli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wodyniach:
  • I m-ce Bartłomiej Parobczy kl. II b  
  • II m-ce Monika Klepacka kl. IIa, Marcin Polak kl. III a    
  • III m-ce Karol Komarkl. II
Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom oraz wszystkim, którzy podjęli trud zgłębiania znajomości Słowa Bożego.
2008-01-08
Spotkanie nauczycieli polonistów z dr. Stanisławem Bortnowskim
Spotkanie nauczycieli polonistów z dr. Stanisławem Bortonowskim

Dnia 4 stycznia 2008r. w siedzibie SCDiDN w Siedlcach odbyło się bardzo interesujące spotkanie nauczycieli polonistów z dr. Stanisławem Bortnowskim, autorem wielu ciekawych publikacji, np.: Ferdydurkizm, czyli Gombrowicz w szkole, Jak uczyć poezji?, Scenariusze półwariackie, Nowe spory, nowe scenariusze, Warsztaty dziennikarskie, Spór z polonistyką szkolną.

Nauczyciele mieli wyjątkową okazję wysłuchać wystąpienia nt. Wyobraźnia wyzwolona na lekcjach języka polskiego. Spory o kształt polonistyki szkolnej – kanon lektur, współczesne media na lekcjach języka polskiego. Warsztat, taktyka i osobowość nauczyciela polonisty.

Spotkanie połączone było z prezentacją najnowszej książki Przewodnik po sztuce uczenia literatury.2008-01-04
Wyzwolić wyobraźnię !!! spotkanie nauczycieli polonistów z dr. Stanisławem Bortnowskim.

Wyzwolić wyobraźnię!

Dnia 4 stycznia 2008r. w siedzibie SCDiDN w Siedlcach odbyło się bardzo interesujące spotkanie nauczycieli polonistów z dr. Stanisławem Bortnowskim, autorem wielu ciekawych publikacji, np.: Ferdydurkizm, czyli Gombrowicz w szkole, Jak uczyć poezji?, Scenariusze półwariackie, Nowe spory, nowe scenariusze, Warsztaty dziennikarskie, Spór z polonistyką szkolną.

Stanisław Bortnowski wciąż zadziwia regularnością pracy i różnorodnością tematyki swoich szkiców polonistycznych. Wyczulony na aktualności, zbuntowany przeciw modom artystycznym i dydaktycznym, spiera się często z teoretykami literatury, krytykami sztuki i artystami, reformatorami oświaty. Chętnie dzieli się nowymi pomysłami, pokazuje jak łączyć w liceum literaturę ze sztuką, jak prowadzić zajęcia zintegrowane i tworzyć polonistyczną jedność.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji, dzielenia się opiniami , uwagami oraz do przeprowadzenia kilku ciekawych ćwiczeń służących rozwijaniu wyobraźni uczniów, zaprezentowania oryginalnych propozycji metodycznych realizowanych w praktyce szkolnej. Podpowiadał jak uczynić lekcje bardziej atrakcyjnymi, jak tworzyć metafory na głębokościach, badać słowo, prowokować, umiejętnie zagajać,sadzić palmę na lekcjach języka polskiego, uprawiać grafomanię czy poetyzować, prowokować, wyzwalać wyobraźnię i brać ją na serio. 

Pierwsza wizyta w Siedlcach w opinii Stanisława Bortnowskiego okazała się bardzo owocna. Zaskoczony był wysoką frekwencją na spotkaniu i tak dużym zaangażowaniem nauczycieli. Życzeniom, wymianie adresów, dedykacjom, rozmowom... nie było końca.

Organizatorem spotkania była Małgorzata Połeć, doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach

Nauczyciele mieli wyjątkową okazję wysłuchać wystąpienia nt. Wyobraźnia wyzwolona na lekcjach języka polskiego. Spory o kształt polonistyki szkolnej – kanon lektur, współczesne media na lekcjach języka polskiego. Warsztat, taktyka i osobowość nauczyciela polonisty.

Spotkanie połączone było z prezentacją najnowszej książki Przewodnik po sztuce uczenia literatury.

2008-01-03
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie
dotyczące funkcjonowania i organizacji szkół i placówek oświatowych z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
które odbędzie się 19 października 2007 r. o godz. 11.00 - 14.00
w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 (Budynek Publicznego Gimnazjum nr 4)
Temat spotkania: ARCHIWUM ZAKŁADOWE – SKŁADNICA AKT W SZKOLE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA SZKOŁY I NAUCZYCIELA

Zapraszamy do udziału dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
2007-12-19
„Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim w latach 2007-2013. Dobre praktyki 2004-2007.”

„Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim w latach 2007-2013.

 Dobre praktyki 2004-2007.”


17 grudnia 2007 roku  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach ul. Konarskiego 11 z inicjatywy Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach i Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach zostało zorganizowane seminarium pt.  „Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim w latach 2007-2013. Dobre praktyki 2004-2007.”

W seminarium udział wzięli przedstawiciele władz miasta, biur poselskich, kuratorium oraz dyrektorzy i nauczyciele w sumie 73 osoby.

Seminarium otworzyła dyr. SCDiDN w Siedlcach p. Urszula Wyrzykowska –Dudek, która powitała zgromadzonych gości i podkreśliła jak wiele może zyskać polska szkoła pozyskując środki z EFS  POKL.

Następnie głos zabrała p. Magdalena Zysk-Zychowiecka przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej Programy Unijne, która zapoznała zebranych z  program działania EFS POKL w województwie mazowieckim w latach 2007-2013.

Pani Katarzyna Kozioł pracownik Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach przedstawiła program „Szkoła Marzeń”  dotacje rozwojowe dla szkół EFS PO KL w ramach Priorytetu II, Działanie 2.1, w oparciu  o praktyki jednej ze szkół powiatu siedleckiego biorącej udział w tym programie.

Wykorzystanie środków unijnych w ramach Działania 2. PO PIW EQUAL przedstawiła p. Krystyna Gadomska.

Jak realizowany jest program rozwojowy szkół SP RZL Priorytet II, Działanie 2.1 „Szkoła równych szans” w I L.O. im. B. Prusa w Siedlcach  poinformowała p. Teresa Nasiłowska.

Pan Piotr Kraśko zapoznał zebranych z ogłoszonym konkursem w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.1.PO KL oraz przedstawił realizację w latach 2004-2007 projektów własnych: „Start w biznesie” i „Postaw na przedsiębiorczość” oraz projektu partnerskiego „Zmień swoją przyszłość” jako przykład Dobrych Praktyk WUP w Warszawie Filia w Siedlcach w latach 2004-2007.

Podsumowania działalności ROEFS w Siedlcach dokonał p. Sławomir Smolak, który zapoznał zebranych ze strukturą ROEFS, wskazał na kierunki działania oraz   pomoc jaką można uzyskać nawiązując kontakt z ROEFS. Wszystkich zebranych zachęcał do jak najczęstszego odwiedzania stron internetowych i biura ROEFS.

Seminarium zakończyło wspólne spotkanie gości z organizatorów przy kawie co dało jeszcze jedną możliwości podzielenia się wiedzą, doświadczeniem i Dobrymi Praktykami jednych a wątpliwościami tych , którzy dopiero będą starali się pozyskać fundusze.

2007-12-17