Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Podsumowanie Turnieju Wiedzy Matematycznej
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na uroczyste podsumowanie
IV TURNIEJU WIEDZY MATEMATYCZNEJ
które odbędzie się 10 czerwca 2008 r. o godz. 15.00
w budynku Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. 3 Maja 54, sala nr 324
2007-11-30
Podsumowanie Międzyszkolnej Ligii Przedmiotowej
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach  
zaprasza na uroczyste podsumowanie
VI MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
i
II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

które odbędzie się 16 maja 2008 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miasta Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2, sala nr 53
2007-11-30
Akademia młodego nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 7 października 2008 r. o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY Z RODZICAMI
Spotkanie prowadzi: Wiesława Chalecka - psycholog

Udział w Akademii jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe

KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA ODBĘDZIE SIĘ 4 LISTOPADA 2008 r. O GODZ. 15.00
Temat spotkania: PRAWO OŚWIATOWE W PRACY NAUCZYCIELA  (ZASADY ZATRUDNIANIA, DODATKI DO WYNAGRODZENIA)
2007-11-30
konferncja
EFS PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI TWORZENIE PROJEKTÓW

Wojewódzki Urzad Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
zaprasza na konferencje przy współpracy
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
 EFS PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI TWORZENIE PROJEKTÓW
która odbędzie sie 31 stycznia 2008 r. godz 10.00
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach, ul. Sokołowska 172   
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Prosimy o imienne zgłoszenie osoby/osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 25 stycznia br. faksem na numer (025) 63-273-18,
telefonicznie
(025) 644-72-61 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: siedlceefs@wup.mazowsze.pl

 

2007-11-30
Warsztaty: Treści kształcenia a podstawy programowe w przedmiotach zawodowych ...
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych,
organizuje 20 godzinne warsztaty na temat:


  • Treści kształcenia a podstawy programowe w przedmiotach zawodowych branży mechanicznej"Zajęcia rozpoczną się 12 listopada o godz. 16.00, ZSP nr 3 Siedlce - sala konferencyjna.
  • Treści kształcenia a podstawy programowe w przedmiotach zawodowych branży gastronomicznej i hotelarskiej - termin do ustalenia.
  • Treści kształcenia a podstawy programowe w przedmiotach zawodowych branży ekonomicznej - termin do ustalenia.
  • Treści kształcenia a podstawy programowe w przedmiotach zawodowych branży rolniczej- termin do ustalenia.
Koszt warsztatów wynosi: 50 zł
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia,
 która znajduje się na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach.
2007-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 4 listopada 2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach
 ul. Pescantina 2
Temat spotkania:  PRAWO OŚWIATOWE W PRACY NAUCZYCIELA (ZASADY ZATRUDNIENIA, DODATEK DO WYNAGRODZENIA…)
Spotkanie prowadzi: Anna Kamińska
Udział w Akademii jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe
***
KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA ODBĘDZIE SIĘ 9 GRUDNIA 2008 r. O GODZ. 15.00
Temat spotkania: ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
2007-11-30
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego początkiem zmian w oświacie
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego początkiem zmian w oświacie

Od  5 listopada do 10 grudnia br. w województwie mazowieckim rozpoczyna się cykl konferencji powiatowych mających na celu zapoznanie dyrektorów szkół i pracowników  jednostek samorządu terytorialnego z głównymi założeniami zmian w edukacji oraz zebranie ich opinii o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych.. W powiatach siedleckim i łosickim konferencja szkoleniowa planowana jest na dzień 6. listopada, w powiatach sokołowskim i węgrowskim 5. listopada zaś 12. listopada w powiecie garwolińskim.
Główne cele aktualnych zmian w oświacie zakładają m.in.: wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela, upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do 6-lat.  Jest to optymalny wiek dziecka na  wykorzystanie jego potencjału w systemie szkolnym oraz  na  wyrównanie  szans nie tylko poprzez  wczesne odkrywanie uzdolnień,  ale  i zapobieganie przyszłym trudnościom. Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana jest na precyzyjny opis efektów na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu procesu kształcenia.  Otwarcie polskiego systemu edukacji na świat, działania na rzecz integracji cudzoziemców w polskim systemie oświaty i wspieranie nauczania polskich dzieci poza granicami Polski to kolejne ważne zagadnienia, którymi chce zająć się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na  poprawę  jakości edukacji wpłynie także szczegółowy podział kompetencji pomiędzy organem prowadzącym szkołę a organem sprawującym nadzór pedagogiczny, co w konsekwencji doprowadzi do  odbiurokratyzowania i uproszczenia procesu kierowania i zarządzania placówka oświatową.
Cele te wpisane są w hasła ministerialnego programu: Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna realizowanego w ramach projektu: Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje   dostępne są  w poradnikach dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów dostępnych na  stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej  www.reformaprogramowa.men.gov.pl
2007-11-30
Akademia Dyerktora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
w roku szkolnym 2008/2009 zaprasza
kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych do udziału w

AKADEMII DYREKTORA
W dniach 17 – 19 października 2008 r.  
(nastąpiła zmiana terminu z przyczyn niezależnych od organizatora)
organizujemy wyjazd szkoleniowo–edukacyjny: AUGUSTÓW – WILNO

W programie szkolenia:
  •    Kreowanie wizerunku dyrektora szkoły
  •  Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela (ochrona danych osobowych)
  •   Prawo zamówień publicznych

Koszt wyjazdu: 300 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 03.10.2008 r. pod nr tel. (025) 644-20-32,
e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl  lub w siedzibie placówki, Siedlce ul. Pescantina 2
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

2007-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 9 grudnia 2008 r. o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:  ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Spotkanie prowadzi: Agnieszka Borkowska
Udział w Akademii jest bezpłatny
2007-11-30
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych
na kolejne spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
które odbędzie się 4 grudnia 2008 r. w godz. 10.00 – 15.30
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, sala nr 53

Tematyka spotkania:
PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ
A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
***
INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO
***
WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU W BUDOWANIU PROGRAMU DOSKONALENIA
***
Spotkanie prowadzi: MAŁGORZATA LIPSKA
Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
2007-11-30