Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Wyjazd edukacyjny w Góry Świętokrzyskie

samorządowe centrum doradztwa i doskonalenia nauczycieli w Siedlcach

 organizuje wyjazd edukacyjny w Góry Świętokrzyskie

dla dyrektorów oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych

w dniach 09-11 października 2009 r.

Program:

09 października 2009 r.

(piątek) Siedlce -  Busko Zdrój

700

Wyjazd z Siedlec. Zbiórka: Siedlce, Skwer Niepodległości 2

1200

Przyjazd do Buska Zdrój. Zakwaterowanie w Hotelu Pod Świerkiem /www.busko-zdroj.com/podswierkiem/

123 0- 1330

Obiad

1330 – 1700

Szkolenie nt. Rola dyrektora w zreformowanej szkole – organizacja pracy szkoły/ przedszkola zgodnie z założeniami  reformy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

1730 – 1800

Kolacja.

1800

Zwiedzanie Buska Zdroju (Zwiedzanie:  rynku z pozostałościami  budownictwa XIX w., zespołu poklasztornego z lat 1720-1730 , zabytkowego, drewnianego kościoła Św. Leonarda z 1699 r., parku ,oranżerii, kaplicy Św.Anny)

10 października  2009r r.

(sobota) Busko Zdrój – Góry Świętokrzyskie- Busko Zdrój

730

Śniadanie

800

Wyjazd: Góry Świętokrzyskie „Bajeczny świat zaklętych miejsc i tajemniczych wydarzeń”

Zwiedzanie:

 • Święta Katarzyna Źródełko Św. Franciszka położone przy kapliczce Świętego Franciszka ,
 • Zdobycie Łysicy – (612 m.n.p.m.
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana – Nowa Słupia
 • Święty Krzyż – zwany też Łyścem albo Łysą Górą
 • obiad u Benedyktynów lub  w Św. Katarzynie
 • Zespół Klasztorny Benedyktów , do którego sprowadzono relikwie Krzyża Świętego
 • Gołoborze – wielka osobliwość w skali europejskiej, gigantyczne rumowiska skalne które mają miejscami nawet kilkanaście metrów głębokości.
 • Jaskinia Raj  słynąca z przepięknej szaty naciekowej , rezerwat przyrody nieożywionej , jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. 

 

1700

Powrót do Buska Zdrój

1715 – 1845

Szkolenie nt. Rola dyrektora w zreformowanej szkole – wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły

1900

Kolacja

11 października  2009 r.

(niedziela) Busko Zdrój – Kielce - Siedlce

830

Śniadanie

900 – 1245

Szkolenie nt. Rola dyrektora w zreformowanej szkole – nowy nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/ placówki oświatowej

1300 – 1330

Obiad

1330 – 1430

Przejazd do Kielc

1430 – 1700

Zwiedzanie Kielc (Stary Rynek, Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupów, Muzeum Wsi Kieleckiej)

1700 – 2130

Przejazd do Siedlec

 

 

Koszt wyjazdu: 360 zł obejmuje: (koszt szkolenia, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów)

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie do Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zgłoszenia na załączonym druku do 25 września  2009 r.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 2 października 2009 r. na konto:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pescantina2

11 1020 4476 0000 8102 0022 0921

(z dopiskiem: Wyjazd edukacyjny Góry Świętokrzyskie)


2008-11-30
Spotkanie otwarte z cyklu "Wychowawca z pasją"
Zaproszenie

Beata Rucińska
doradca metodyczny d/s opieki i wychowania
serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z cyklu WYCHOWAWCA  Z PASJĄ
pod tytułem

Twórczość – jest w niej ukryty skarb

Spotkanie objęte zostało patronatem
EUROPEJSKIEGO ROKU KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 2009

Wstępem do naszej innowacyjnej działalności będzie spotkanie  plenerowe w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach, które odbędzie się 8 października 2009r.(czwartek) w godz.16.30-20.00

W programie:
 • uroczyste otwarcie innowacji
 • prezentacja INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Wychowawca z pasją”
 • wykład na temat procedur wdrażania innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych
 • sesja warsztatowa prezentująca różne formy aktywności twórczej
 • wspólna biesiada przy ognisku - tańce oraz gry i zabawy integracyjne prowadzone w konwencji pedagogiki zabawy.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Wyjazd autokarem spod siedziby SCDiDN w Siedlcach o godz. 16.00. Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmowane będą do dnia 2 października 2009r. Opłata za wyjazd wynosi  15 zł.

Serdecznie zapraszam !!
2008-11-30

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w

WYJEŹDZIE EDUKACYJNYM DO INTERAKTYWNEGO KINA CINEMA PARK

na program

NA ŚCIEŻKACH WIARY

Zgłoszenia przyjmuje doradca metodyczny EWA KOMOROWSKA (0793-733-850) e-mail scdidn@scdidn.siedlce.pl

 do dnia 20 grudnia 2009 r.

koszt wyjazdu: 60 zł, termin wyjazdu: II połowa stycznia

2008-11-30
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA DYREKTORA


przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. (piątek), o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: PROCEDURA DOPUSZCZANIA PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
STATUT SZKOŁY/PRZEDSZKOLA A ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM
2008-11-30
VI PRZEDLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza do udziału:

w VI PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

 JĘZYKI OBCE 2010


Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 30 kwietnia 2010 r.
Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl
2008-11-30
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
 Spotkanie odbędzie się 3 marca 2011 r. (czwartek), godz. 10.00-13.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2
Temat spotkania: ZASADY TWORZENIA I KORZYSTANIA Z FUNDUSZU SOCJALNEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

***
Kolejne spotkanie dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników JST
to wyjazd edukacyjny do TORUNIA,
który odbędzie się (UWAGA ZMIANA TERMINU !) w dniach 25 – 27 marca 2011 r.

Szczegóły wyjazdu edukacyjnego dostępne w zakładce "Akademia Dyrektora"
Karta zgłoszenia dostępna poniżej
2008-11-30
Zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu"
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza nauczycieli geografii i przyrody do udziału w:
Zajęciach terenowych w Parku Krajobrazowym
„Podlaski Przełom Bugu”

(19 – 21 września 2008 r.)
            Treści programowe:
 • charakterystyka Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” – spotkanie z pracownikiem parku, p. Jerzym Ostaszewskim
 • zależności między elementami środowiska naturalnego w dolinie rzecznej na przykładzie Bugu
 • zagadnienia dotyczące regulacji rzek
 • pradawne ślady osadnictwa na terenie Podlasia
 • Podlasie obszarem ścierania się kultur i religii- zwiedzanie zabytkowych miejsc kultu religijnego, wizyta w jedynym w Polsce męskim seminarium prawosławnym
W ramach zajęć planowana jest również przeprawa promowa przez Bug,
zwiedzanie Stadniny Konia Arabskiego, ognisko integracyjne.

Szczegółowy plan zajęć, kosztorys będzie podany na spotkaniu informacyjnym
w dniu 11 września 2008 r. o godz. 15 w II LO, ul. Prusa 12, Siedlce
Dodatkowe informacje: Paweł Bareja tel. 0501687310

2008-09-21
Podsumowanie Konkursu Matematycznego KANGUR 2008
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na uroczyste podsumowanie
KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR 2008
które odbędzie się 10 czerwca 2008 r. o godz. 13.30
w budynku Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. 3 Maja 54, sala nr 324

Na podsumowanie zapraszamy laureatów
oraz uczniów którzy uzyskali wynik bardzo dobry wraz ze szkolnymi opiekunami konkursu

Nagrody oraz dyplomy dla pozostałych uczniów
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wyśle pocztą
2008-06-10
VI FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że
VI Forum Myśli Pedagogicznej
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W PROCESIE EDUKACYJNYM
odbędzie się 25 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach,
przy ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)

Program:

10.00–10.20 Rozpoczęcie VI Forum Myśli Pedagogicznej
10.20–11.20 Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie – wykład inauguracyjny
                     prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
                     oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11.20–11.50 Wpływ TI i multimediów na przemiany percepcji dziecięcej – odbiór
                    literatury i kultury współczesnej

                    prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa (Instytut Filologii Polskiej Akademii
                    Podlaskiej w Siedlcach)
11.50–12.20 Techniki multimedialne w nauczaniu 
                    prof. dr hab. Krzysztof Marasek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
                    Siedlcach)
12.20–12.50 Przerwa
12.50–14.00 Panele dyskusyjne:
 • Medialny nauczyciel dr Agnieszka Roguska (Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach)
 • Matura z informatyki  mgr Jan Chyży (Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie)
 • Platforma Moodle narzędziem pracy nauczyciela XXI wieku  mgr Beata Prokurat (IV LO im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach)
 • Europejska Współpraca Szkół: e-Twinning w praktyce mgr Agata Bryłka (SCDiDN w Siedlcach)
14.00–14.20 Wnioski z dyskusji panelowych
14.20–14.30 Podsumowanie VI Forum Myśli Pedagogicznej

2008-04-25
Konkurs "El Greco i jego twórczośc ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Ekstaza Św. Franciszka na tle epoki baroku" - wyniki
10 kwietnia 2008 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Muzeum Diecezjalne, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 6 w Siedlcach zorganizowały Powiatowy Konkurs Wiedzy z Historii Sztuki dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych „El Greco i jego twórczość artystyczna ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Ekstaza św. Franciszka na tle epoki baroku”.

Konkurs odbył się w PG nr 6 w Siedlcach (organizacja: p. Beata Matusik-Rolińska).
W konkursie wzięło udział 35 uczniów z pięciu gimnazjów:
 • PG nr 1 w Siedlcach (opiekun: p. Bożena Prachnio),
 • PG nr 4 w Siedlcach (p. Ewa Raubo),
 • PG nr 6 w Siedlcach (p. Joanna Kowalczyk, p. Beata Matusik-Rolińska),
 • PG w Domanicach (p. Katarzyna Wasińska),
 • PG w Stoku Lackim (p. Piotr Dąbrowa).
Test opracowała i oceniła prace  p. mgr Dorota Pikula – kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

WYNIKI KONKURSU

I miejsce
 • Kinga Twarowska (PG nr 6) – 25,5 p., op. p. Joanna Kowalczyk
II miejsce
 • Eliza Woźniak (PG nr 6) – 24 p., op. p. Beata Matusik-Rolińska
 • Anna Żarek (PG nr 6) – 24 p., op. p. Beata Matusik-Rolińska
III miejsce
 • Jakub Nieścieruk (PG nr 6) – 23,5 p., op. p. Joanna Kowalczyk
 • Paulina Zalewska (PG w Domanicach) – 23 p., op. p. Katarzyna Wasińska
 • Daniel Głuchowski (PG nr 4) – 23 p., op. p. Ewa Raubo
Wyróżnienia
 • Marta Lipińska (PG nr 1) – 22,5 p., op. p. Bożena Prachnio
 • Michalina Przesmycka (PG nr 4) – 22,5 p., op. p. Ewa Raubo

koordynator konkursu:
Ewa Raubo
doradca metodyczny (plastyka)
SCDiDN w Siedlcach
2008-04-10