Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Współczesna edukacja kulturowa
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Akademia Podlaska w Siedlcach Instytut Pedagogiki
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „SZANSA

zapraszają na
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ WSPÓŁCZESNA EDUKACJA KULTUROWA – OBLICZA, PRZEMIANY, PERSPEKTYWY
która odbędzie się w dniach 21-22 września 2009 r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Fundacji SZANSA http://www.fundacjaszansa.org.pl/
2008-12-08
Konkurs chemiczny
KONKURS CHEMICZNY
dla uczniów szkół gimnazjalnych


W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi przypominamy, że 4 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje szkolne konkursu chemicznego 
"Z CHEMIĄ W XXI WIEK"
Prosimy o przesłanie do dnia 21.11.2008 r. zgłoszeń uczniów uczestniczących w tym konkursie na karcie zgłoszeń zamieszczonej na stronie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Państwa szkoła otrzyma ilość egzemplarzy zadań konkursowych zgodnie z ilością kart zgłoszeń. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
2008-12-04
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 6 stycznia 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach
ul. Pescantina 2

Temat spotkania: PRAWO OŚWIATOWE W PRACY NAUCZYCIELA – cd.
Spotkanie prowadzi: Anna Kamińska
Udział w Akademii jest bezpłatny
2008-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 3 lutego 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach
ul. Pescantina 2

Temat spotkania: INNOWACJE PEDAGOGICZNE (terminy i procedura)
Spotkanie prowadzi: Beata Rucińska
Udział w Akademii jest bezpłatny
KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA ODBĘDZIE SIĘ
3 MARCA 2009 r. O GODZ. 14.00
Temat spotkania: ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA – OPIEKUNA

2008-11-30
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych na kolejne spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
które odbędzie się 12 lutego 2009 r. o godz. 10.00 - 13.00
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, sala nr 53
Temat spotkania: PRAWA DZIECKA I PRAWA UCZNIA W SZKOLE
Spotkanie prowadzi: Mirosław Krajewski
2008-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

które odbędzie się 8 kwietnia 2009 r. (ŚRODA) godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: ANALIZA OPINII I ORZECZEŃ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Następne spotkanie 5 maja 2009 r. (ŚRODA) godz. 15.00

Temat: OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

(Prosimy o przyniesienie planów rozwoju zawodowego)
2008-11-30
DZIECKO BEZPIECZNE Forum dyskusyjne wychowawców

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Beata Rucińska
doradca metodyczny d/s opieki i wychowania
serdecznie zaprasza na FORUM DYSKUSYJNE WYCHOWAWCÓW

pod hasłem:
DZIECKO BEZPIECZNE
Wykład pod tytułem:
„Prawne aspekty bezpieczeństwa dziecka w placówce oświatowej”

poprowadzi  funkcjonariusz policji p. Paweł Czarnocki

Prosimy o wytypowanie jednej lub dwóch osób z każdej placówki  tak, by jak najwięcej placówek mogło skorzystać ze wskazówek naszych prelegentów.
Mile widziani również nie wytypowani, a zainteresowani tematyką.

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego 2009r.(czwartek) w siedzibie SCDiDN
ul. Pescantina 2 (budynek PG 4-z basenem) w godz.13.30 – 15.30.
2008-11-30
Zaproszenie na promocję książki prof. Anieli Książek-Szczepanikowej
Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach
i  Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych
na promocję najnowszej książki Pani prof. dr hab. Anieli Książek-Szczepanikowej

Żyć w odbiorze. Czytelnicze wyzwanie z pozycji edukacji

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia (środa) 2009 roku o godz. 13.00
w Sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach
przy ul. Oskara Langego 6

Publikacja obejmuje teksty inspirowane spotkaniami z młodzież akademicką, szkolną
oraz dziećmi. Ich wyróżnikiem jest prezentacja czytelniczych problemów
i percepcyjnych postaw młodych odbiorców.

Wszelkich informacji udzielają:
dr Marzena Kowalczuk- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, (025) 644-17-16
mgr Małgorzata Połeć- doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach, (025) 6326593
2008-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

które odbędzie się 5 maja 2009 r. godz. 15.00

w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2


Temat spotkania:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

(Prosimy o przyniesienie planów rozwoju zawodowego)
2008-11-30
UWAGA NAUCZYCIELE !!!
UWAGA NAUCZYCIELE !!!

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach informuje nauczycieli o możliwości zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego w zakresie następujących przedmiotów:
-    język rosyjski
-    fizyka
-    szkolnictwo specjalne
-    geografia

Nauczyciele ubiegający się o funkcję doradcy metodycznego powinni spełniać następujące warunki:
-    wykształcenie wyższe pedagogiczne (zgodne z nauczanym przedmiotem)
-    co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
-    stopień  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
-    zatrudnienie w szkole/placówce prowadzonej przez Miasto Siedlce

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o składanie ofert pisemnych zawierających dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz opis osiągnięć w pracy pedagogicznej i koncepcję pracy na stanowisku doradcy na adres:


Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2 (budynek PG 4)
tel. (25) 644 20 32
lub
 pocztą elektroniczną na adres:
scdidn@scdidn.siedlce.pl

2008-11-30