Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA DYREKTORA


przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. (piątek), o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: PROCEDURA DOPUSZCZANIA PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
STATUT SZKOŁY/PRZEDSZKOLA A ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM
2008-11-30
VI PRZEDLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza do udziału:

w VI PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

 JĘZYKI OBCE 2010


Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 30 kwietnia 2010 r.
Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl
2008-11-30
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
 Spotkanie odbędzie się 3 marca 2011 r. (czwartek), godz. 10.00-13.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2
Temat spotkania: ZASADY TWORZENIA I KORZYSTANIA Z FUNDUSZU SOCJALNEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

***
Kolejne spotkanie dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników JST
to wyjazd edukacyjny do TORUNIA,
który odbędzie się (UWAGA ZMIANA TERMINU !) w dniach 25 – 27 marca 2011 r.

Szczegóły wyjazdu edukacyjnego dostępne w zakładce "Akademia Dyrektora"
Karta zgłoszenia dostępna poniżej
2008-11-30
Zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu"
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza nauczycieli geografii i przyrody do udziału w:
Zajęciach terenowych w Parku Krajobrazowym
„Podlaski Przełom Bugu”

(19 – 21 września 2008 r.)
            Treści programowe:
 • charakterystyka Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” – spotkanie z pracownikiem parku, p. Jerzym Ostaszewskim
 • zależności między elementami środowiska naturalnego w dolinie rzecznej na przykładzie Bugu
 • zagadnienia dotyczące regulacji rzek
 • pradawne ślady osadnictwa na terenie Podlasia
 • Podlasie obszarem ścierania się kultur i religii- zwiedzanie zabytkowych miejsc kultu religijnego, wizyta w jedynym w Polsce męskim seminarium prawosławnym
W ramach zajęć planowana jest również przeprawa promowa przez Bug,
zwiedzanie Stadniny Konia Arabskiego, ognisko integracyjne.

Szczegółowy plan zajęć, kosztorys będzie podany na spotkaniu informacyjnym
w dniu 11 września 2008 r. o godz. 15 w II LO, ul. Prusa 12, Siedlce
Dodatkowe informacje: Paweł Bareja tel. 0501687310

2008-09-21
Podsumowanie Konkursu Matematycznego KANGUR 2008
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na uroczyste podsumowanie
KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR 2008
które odbędzie się 10 czerwca 2008 r. o godz. 13.30
w budynku Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. 3 Maja 54, sala nr 324

Na podsumowanie zapraszamy laureatów
oraz uczniów którzy uzyskali wynik bardzo dobry wraz ze szkolnymi opiekunami konkursu

Nagrody oraz dyplomy dla pozostałych uczniów
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wyśle pocztą
2008-06-10
VI FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że
VI Forum Myśli Pedagogicznej
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W PROCESIE EDUKACYJNYM
odbędzie się 25 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach,
przy ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)

Program:

10.00–10.20 Rozpoczęcie VI Forum Myśli Pedagogicznej
10.20–11.20 Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie – wykład inauguracyjny
                     prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
                     oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11.20–11.50 Wpływ TI i multimediów na przemiany percepcji dziecięcej – odbiór
                    literatury i kultury współczesnej

                    prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa (Instytut Filologii Polskiej Akademii
                    Podlaskiej w Siedlcach)
11.50–12.20 Techniki multimedialne w nauczaniu 
                    prof. dr hab. Krzysztof Marasek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
                    Siedlcach)
12.20–12.50 Przerwa
12.50–14.00 Panele dyskusyjne:
 • Medialny nauczyciel dr Agnieszka Roguska (Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach)
 • Matura z informatyki  mgr Jan Chyży (Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie)
 • Platforma Moodle narzędziem pracy nauczyciela XXI wieku  mgr Beata Prokurat (IV LO im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach)
 • Europejska Współpraca Szkół: e-Twinning w praktyce mgr Agata Bryłka (SCDiDN w Siedlcach)
14.00–14.20 Wnioski z dyskusji panelowych
14.20–14.30 Podsumowanie VI Forum Myśli Pedagogicznej

2008-04-25
Konkurs "El Greco i jego twórczośc ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Ekstaza Św. Franciszka na tle epoki baroku" - wyniki
10 kwietnia 2008 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Muzeum Diecezjalne, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 6 w Siedlcach zorganizowały Powiatowy Konkurs Wiedzy z Historii Sztuki dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych „El Greco i jego twórczość artystyczna ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Ekstaza św. Franciszka na tle epoki baroku”.

Konkurs odbył się w PG nr 6 w Siedlcach (organizacja: p. Beata Matusik-Rolińska).
W konkursie wzięło udział 35 uczniów z pięciu gimnazjów:
 • PG nr 1 w Siedlcach (opiekun: p. Bożena Prachnio),
 • PG nr 4 w Siedlcach (p. Ewa Raubo),
 • PG nr 6 w Siedlcach (p. Joanna Kowalczyk, p. Beata Matusik-Rolińska),
 • PG w Domanicach (p. Katarzyna Wasińska),
 • PG w Stoku Lackim (p. Piotr Dąbrowa).
Test opracowała i oceniła prace  p. mgr Dorota Pikula – kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

WYNIKI KONKURSU

I miejsce
 • Kinga Twarowska (PG nr 6) – 25,5 p., op. p. Joanna Kowalczyk
II miejsce
 • Eliza Woźniak (PG nr 6) – 24 p., op. p. Beata Matusik-Rolińska
 • Anna Żarek (PG nr 6) – 24 p., op. p. Beata Matusik-Rolińska
III miejsce
 • Jakub Nieścieruk (PG nr 6) – 23,5 p., op. p. Joanna Kowalczyk
 • Paulina Zalewska (PG w Domanicach) – 23 p., op. p. Katarzyna Wasińska
 • Daniel Głuchowski (PG nr 4) – 23 p., op. p. Ewa Raubo
Wyróżnienia
 • Marta Lipińska (PG nr 1) – 22,5 p., op. p. Bożena Prachnio
 • Michalina Przesmycka (PG nr 4) – 22,5 p., op. p. Ewa Raubo

koordynator konkursu:
Ewa Raubo
doradca metodyczny (plastyka)
SCDiDN w Siedlcach
2008-04-10
Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli
Oferta seminarium - wyjazdu edukacyjnego dla nauczycieli
"Skuteczność  nauczania  języków  obcych w szkołach
Austrii, Niemiec i  Szwajcarii"

w terminie  5.04.2008 r. -13.04.2008 r.
Bliższych informacji udziela Pani Agata Bryłka
doradca metodyczny języka niemieckiego w SCDiDN w Siedlcach
tel. 0609132373 e-mail: agbrylka@neostrada.pl

2008-04-05
Wiosna z Nauką w Siedlcach
        W dniu 3 kwietnia 2008 r. w Akademii Podlaskiej przy ul. Prusa 12, w ramach wyjazdowego posiedzenia Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, odbyła się sesja naukowa "Wiosna z Nauką w Siedlcach", zorganizowana we współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
        Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli poprowadziła dr Agnieszka Chołuj (Szkoła Festiwalu Nauki - Warszawa), a dotyczyły one metod biologii molekularnej. W kolejnej części sesji wzięli udział  nauczyciele  i uczniowie. Zaprezentowano :
 • film "Ssaki Polski" (dr Sławomir Wąsik)
 • wykład "Geny świadkowie naszej przeszłości" (prof . Magdalena Fikus)
        Po wykładzie miała miejsce  interesująca dyskusja. Już teraz główny organizator zaprasza do uczestnictwa w jesiennym spotkaniu: Festiwal z Nauką i Sztuką, na pewno będzie ciekawie.
2008-04-03
VI Międzyszkolna Liga Przedmiotowa
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że do końca marca 2008 r.
będą przyjmowane protokoły z I etapu (szkolnego)
VI MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
II etap konkursu zostanie przeprowadzony w kwietniu 2008 r.

Regulamin i protokół są dostępne na stronie internetowej
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl
2008-03-31