Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że  6 listopada 2009 r. o godz. 10.45
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbędzie się

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezja Juliusza Słowackiego


realizowany w ramach projektu edukacyjnego
Obchody Roku Juliusza Słowackiego w Siedlcach
pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.
2009-11-06
Nabór na stanowisko referenta ds. administracji
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACJI

Rodzaj zatrudnienia:
Umowa na czas określony, 0,5 etatu.

Główne obowiązki:
 • Prowadzenie korespondencji Placówki,
 • Rejestrowanie delegacji służbowych,
 • Przepisywanie tekstów zleconych przez pracowników merytorycznych Placówki,
 • Redagowanie terminarza,
 • Obsługa spraw bieżących Placówki.

Wykształcenie:
Średnie

Wymagania niezbędne:
 • Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie lub (w przypadku cudzoziemca)znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Sumienność, sprawność, cierpliwość, odpowiedzialność, podzielność i koncentracja uwagi, życzliwość,
 • Prawo jazdy kat. B

Znajomość języków obcych:
Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny i CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy.
Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, tel. fax 025-644-20-32 do dnia 29 października 2009r. (godz. 10.00)

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu
5 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
2009-09-29
Informacja o wynikach naboru na stanowiska doradców zawodowych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W SIEDLCACH
W ZWIĄZKU Z NABOREM NA STANOWISKA DORADCÓW ZAWODOWYCH

w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Siedlcach

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowiska doradców zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Siedlcach zostały wybrane następujące osoby:


 1. Pani Dorota Gawryluk, zam. Siedlce,
 2. Pani Monika Łopuska, zam. Siedlce,
 3. Pani Renata Zubkowicz, zam. Siedlce,
 4. Pani Aneta Jędrychowicz, zam. Siedlce,
 5. Pani Wanda Dmowska, zam. Siedlce,
 6. Pani Kamila Wójtowicz, zam. Sokołów Podlaski,
 7. Pan Grzegorz Orzełowski, zam. Siedlce.

 

UZASADNIENIE

Pani Dorota Gawryluk, Pani Monika Łopuska, Pani Renata Zubkowicz, Pani Aneta Jędrychowicz, Pani Wanda Dmowska, Pani Kamila Wójtowicz oraz Pan Grzegorz Orzełowski udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zadane przez Komisję pytania, spełnili wszystkie wymagania formalne i konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na szkolnych doradców zawodowych. Posiadają wiedzę specjalistyczną warunkującą odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań, a w szczególności posiadają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego.
2009-09-09
PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TETRALNYCH

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na konkurs

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

JĘZYKI OBCE 2009

dla szkół podstawowych, który odbędzie się:

9 czerwca 2009 r. godz. 9.00-14.00

w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2, sala nr 40 i 41

2009-06-09
IX Siedleckie Targi Książki Edukacyjnej

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
przy współpracy
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
organizuje

IX Siedleckie Targi Książki Edukacyjnej

które odbędą się 28 marca 2009 r. w godz. od 10.00 - 16.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach,
ul. ks. J. Popiełuszki 8
2009-03-28
VII FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
przy współpracy
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
organizuje

VII FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
pod hasłem: CZŁOWIEK - NATURA - EDUKACJA

które odbędą się 26 marca 2009 r. o godz. 12.00
w auli Instystutu Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach
ul. Bolesława Brusa 12
2009-03-26
II Siedleckie Targi Wyższych Uczelni
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach  
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach
organizuje
II Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni
które odbędą się 19 marca 2009 r. w godz. od 10.00 - 15.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, ul. ks. J. Popiełuszki 8
2009-03-19
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych na kolejne spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
które odbędzie się 5 marca 2009 r. o godz. 10.00 - 13.00
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, sala nr 53

Temat spotkania: SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE
Spotkanie prowadzi: Tomasz Babicz
2009-03-05
Konferencja "Dlaczego nam trudno?..."
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza  psychologów, pedagogów szkolnych,
pedagogów wspierających, nauczycieli szkół integracyjnych
na spotkanie z cyklu
DLACZEGO NAM TRUDNO?
FAKTY I MITY O DZIECIACH
ZE SPECYFICZNYMI  TRUDNOŚCIAMI EDUKACYJNYMI I WYCHOWAWCZYMI
które odbędzie się 15 grudnia 2008 r. w godz. 11.30 – 14.30
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 11, sala audiowizualna

Wykład na temat: NEUROLOGICZNE MECHANIZMY
POWSTAWANIA TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I ZACHOWANIU
wygłosi dr Aneta Borkowska (UMCS Lublin)
autorka m.in. książki Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD
z perspektywy  rozwojowej neuropsychologii klinicznej


2008-12-15
Konferencja poularnonaukowa poświęcona twórczości ZBIGNIEWA HERBERTA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na
KONFERENCJĘ POPULARNONAUKOWĄ
POŚWIĘCONĄ TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA


UROCZYSTE PODSUMOWANIE OBCHODÓW
ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA W SIEDLCACH

które odbędzie się 12 grudnia 2008 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, Sala Biała, godz. 11.00
       Program:
 • Pan od przyrody Zbigniewa Herberta. Próba interpretacji – prof. dr hab. Zbigniew Lisowski
 • Kim jest Pan Cogito? – dr Roman Bobryk
 • Miłość Pana Cogito – dr Marzena Kryszczuk
 • Późna poezja Zbigniewa Herberta – mgr Feliks Krzywicki
 • Herbert i tradycja nieklasyczna. Wokół esejów – prof. dr hab. Antoni Czyż
2008-12-12